Palvelukortti

Palvelun nimi

Opintopolku.fi / Konfo

Palvelun kuvaus

Konfo on palvelu, jolla esitetään koulutustarjontapalvelussa (kouta) sekä sisällöntuotantopalvelussa (contentful) muodostettua sisältöä opintopolku.fi:ssä, sekä laaditaan opintopolku.fi:n käyttöliittymä. Palvelu esittää koulutustarjontatiedon rakenteellisesti ja käyttäjälähtöisesti sekä ymmärrettävästi sivuston käyttäjälle ja sisältää koulutustarjonnan etsimisen, suodattamisen ja katsomisen käyttöliittymät. Palvelu sisältää myös sisällöntuotantopalvelussa luotuja sisältöelementtien (content models) mukaisia verkkosivuja (sivut, valikot, infot, laatikot, kortit, uutiset) sekä rakenteen verkkosivukokonaisuuden muodostamiseksi. 

Palvelun sovelluksista:

  • Konfo-backend tarjoaa konfo-ui:lle rajapinnat kouta-indeksoijan dataan. Lisäksi konfo-backend tarjoaa /external-rajapinnan opetushallituksesta riippumattomille palveluille.
  • Konfo-ui tarjoaa käyttöliittymän opintopolku.fi:n toiminnallisuuksille (sisällöt, koulutushaku, suodattimet, koulutustarjontaolioiden sivut, yms.
Palvelun kohderyhmä/asiakas ja asiakkaan saama hyöty

Kansalaiset, ohjaustahot, koulutuksen järjestäjät.

Opintopolku.fi-palvelun kautta koko suomen koulutustarjonta sekä tieto kouluttautumisesta sekä koulutuksiin hakeutumisesta löytyy yhdestä verkkosivustosta.

Palvelun omistaja

Opetushallitus / Opiskelijavalinnan palvelut, Pekka Matikainen 

Palveluvastaava
Linkit palveluun

https://opintopolku.fi/konfo/fi/

https://testiopintopolku.fi/konfo/fi/

https://untuvaopintopolku.fi/konfo/fi/

https://hahtuvaopintopolku.fi/konfo/fi/

Palvelun asiakaspalvelupalaute@opintopolku.fi
Kehitysnäkymä

Ylläpidossa/pienkehityksessä 

JOD-tarjonta: https://jira.eduuni.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=886&view=detail&selectedIssue=OPHJOD-66&quickFilter=3435&quickFilter=3413

Opintopolku ylläpito: https://jira.eduuni.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=635&quickFilter=4589

Palvelukortti tarkastettu9.8.2023
Palvelun täydentävät tiedot
Palvelun tyyppi

Digipalvelu

Ulkoinen palvelu

Pääkäyttäjät

-

Käyttöohjeet

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/ohjevideot

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/vinkkeja-opintopolun-hakutoiminnon-kayttoon

Palveluun liittyvä pääprosessiKorkeakoulujen ja perusopetuksen jälkeisten koulutusten hakeutuminen (OPH:n pääprosesseina yhteishaut)
Palautteen ja kehittämisideoiden käsittelyprosessi

Palautetta kerätään monikanavaisesti sekä suoraan palvelusta, että Opintopolun että OPH:n palautekanavia pitkin, että asiakaspalvelun kautta sekä prosessien (yhteishaut) kehittämisen yhteydessä. Palautteen käsittelevät palveluvastaavat ja huomioivat suunnitellessaan kehityksen ja ylläpidon töitä yhdessä muiden palveluvastaavien kanssa.

JatkuvuussuunnitteluKoulutuksen löytäminen, opintoihin hakeutuminen ja opiskelijavalinta#Jatkuvuussuunnitelma
Palvelun syventävät tiedot

Palvelun tyypin tarkennus

Itsekehitetty palvelu

Riippuvuudet muihin palveluihinKouta, contentful, lokalisointipalvelu, koodistopalvelu, organisaatiopalvelu

Sisältää henkilötietoja

Ei

Mitä tietoja palvelussa käsitellään
LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
Tietoturva ja saavutettavuus

Tietoturvatestaus (ei avoin)

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/opintopolun-saavutettavuusseloste 

Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)
Keskeiset teknologiat 

React, Scala, Clojure, Elasticsearch

Tekninen dokumentaatio     

https://github.com/Opetushallitus/konfo-ui

https://github.com/Opetushallitus/konfo-backend

Rajapinnat 

Sisäiset (autentikaatiota vaativat): https://opintopolku.fi/konfo-backend/swagger/index.html

Ulkoiset (eivät vaadi autentikaatiota): https://opintopolku.fi/konfo-backend/swagger/index.html#/External

Tietokantakuvaukset  


  • No labels