Palvelukortti

Palvelun nimi

Koulutustarjonnan ylläpito / Kouta

Palvelun kuvaus

Kouta on palvelu, jossa koulutustoimijat tallentavat ja ylläpitävät koulutustarjontatietojansa.

Tallennettu tieto on rakenteellista ja sitä käytetään muissa palveluissa. Rakenteellinen koulutustarjontatieto tarkoittaa:

 • koulutustoimijoiden tarjoamia tai kansallisesti tarjottuja koulutusmoduuleja (koulutus),
 • koulutuksien toteutuksia, jotka täsmentävät kuinka koulutusmoduuli kyseisessä oppilaitoksessa toteutetaan (toteutukset),
 • toteutusten hakukohteita, jotka kuvaavat koulutusmoduulien toteutusten liittymistä hakuihin,
 • hakuja, jotka kuvaavat menettelyjä, joilla koulutustoimija mahdollistaa henkilöille pyrkimisen koulutuksen toteutuksiin ja jolla se valitsee ja ottaa opiskelijat koulutuksen toteutuksiin,
 • valintaperustekuvauksia, joissa koulutustoimija kertoo tarkasti koulutuksen hakeutumisen menettelyistä sekä opiskelijavalinnan perusteista ja jotka liitetään hakukohteeseen (valintaperuste) ja
 • SORA-kuvauksia, joissa koulutustoimija kertoo tarkasti koulutukseen liittyvistä SORA-menettelyistä ja jotka liitetään koulutuksen tietoihin

Toteutettuja koulutustyyppejä ovat:

 • Tutkintoon johtavien koulutusten osalta:
  • lukiokoulutukset,
  • ammatilliset tutkinnot,
  • ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot
 • Tutkintoon johtamattomien koulutusten osalta:
  • ammatillisen tutkinnon osat,
  • ammatillisen koulutuksen osaamisalat
  • muut ammatilliset koulutukset
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavat koulutukset
  • vapaan sivistystyön muut koulutukset
  • opistovuosi oppivelvollisille
  • tutkintokoulutukseen valmentavat koulutukset
  • korkeakoulujen opintojaksot (myös avoimena korkeakoulutuksena)
  • korkeakoulujen opintokokonaisuudet (myös avoimena korkeakoulutuksena)
  • aikuisten perusopetus
  • taiteen perusopetus
  • korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset
  • korkeakoulujen erikoislääkärikoulutukset
  • korkeakoulujen opettajien pedagogiset opinnot
  • korkeakoulujen ammatilliset opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajan koulutukset
  • muut koulutukset

Julkaistun koulutustarjonnan pulssi: https://tarjonta-pulssi.opintopolku.fi/?lang=fi

Palvelun sovelluksista:

 • Kouta-ui tarjoaa käyttöliittymän virkailijoille koulutustarjonnan luomiseen, päivittämiseen ja ylläpitoon
 • Kouta-backend on koulutustarjonnan datan hallinnoija. Sisältää koulutustarjonnan master-datan, jota kouta-indeksoija rikastaa ja jakelee muille palveluille.
 • Kouta-indeksoija indeksoi Elasticsearchiin koulutustarjonnan dataa, jotta sitä voidaan jakaa tehokkaasti eri palveluille, erityisesti konfo-ui:lle (opintopolku.fi) ja sen koulutushaulle.
 • Kouta-external tarjoaa rajapinnan ulkoisille palveluille uuden koulutustarjonnan indeksoituun dataan. Mahdollistaa myös kouta-backendin hakujen luonnin ja muokkauksen.
 • Kouta-internal tarjoaa rajapinnan OPH:n sisäisille palveluille uuden koulutustarjonnan indeksoituun dataan.
 • Kouta-index jakaa uuden tarjonnan indeksoitua dataa virkailijan palveluille.
Palvelun kohderyhmä/asiakas ja asiakkaan saama hyötyKoulutuksien järjestäjät ja OPH. Koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut ylläpitävät tietoja koulutuksistaan koulutustarjonnan ylläpidossa, joka toimii myös valtakunnallisena koulutustarjonnan tietovarantona, jonne se on tallennettu yhdenmukaisesti. Koulutustarjonnasta tiedot ovat haettavissa ja esitettävissä mm. opintopolku.fi:ssä sekä ulkoisissa palveluissa
Palvelun omistaja

Opetushallitus / Opiskelijavalinnan palvelut, Pekka Matikainen 

Palveluvastaava
Linkit palveluun

https://virkailija.opintopolku.fi/kouta/

https://virkailija.testiopintopolku.fi/kouta/

https://virkailija.untuvaopintopolku.fi/kouta/

https://virkailija.hahtuvaopintopolku.fi/kouta/

Palvelun asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu pääosin yhteishaun prosessien kautta, ei omaa kohdennettua asiakaspalvelua

Kehitysnäkymä

JOD-tarjonta: https://jira.eduuni.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=886&view=detail&selectedIssue=OPHJOD-66&quickFilter=3435&quickFilter=3413

Opintopolun ylläpito: https://jira.eduuni.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=635&quickFilter=4588

Palvelukortti tarkastettu9.8.2023
Palvelun täydentävät tiedot
Palvelun tyyppi

Digipalvelu

Sisäinen ja ulkoinen palvelu

PääkäyttäjätUseita koulutustoimijoilla ja OPH:ssa
KäyttöohjeetKoulutustarjontatietojen käyttöohjeet lisäksi prosessien läpivedon kannalta relevantteja ohjeita eri wikeissä.
Palveluun liittyvä pääprosessiKorkeakoulujen ja perusopetuksen jälkeisten koulutusten hakeutuminen (OPH:n pääprosesseina yhteishaut)
Palautteen ja kehittämisideoiden käsittelyprosessi

Palautetta kerätään monikanavaisesti sekä suoraan palvelusta, että Opintopolun että OPH:n palautekanavia pitkin, että asiakaspalvelun kautta sekä prosessien (yhteishaut) kehittämisen yhteydessä. Palautteen käsittelevät palveluvastaavat ja huomioivat suunnitellessaan kehityksen ja ylläpidon töitä yhdessä muiden palveluvastaavien kanssa.

JatkuvuussuunnitteluKoulutuksen löytäminen, opintoihin hakeutuminen ja opiskelijavalinta#Jatkuvuussuunnitelma
Palvelun syventävät tiedot
Palvelun tyypin tarkennusItsekehitetty palvelu
Riippuvuudet muihin palveluihinKonfo, organisaatiopalvelu, hakemuspalvelu, opiskelijavalinnan palvelut, koodistopalvelu, contentful, lokalisointipalvelu, eperusteet

Sisältää henkilötietoja

Ei

Mitä tietoja palvelussa käsitellään
LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
Tietoturva ja saavutettavuusTietoturvatestaus (ei avoin)
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)
Keskeiset teknologiat 

React, Scala, Clojure, Elasticsearch

Tekninen dokumentaatio     

https://github.com/Opetushallitus/kouta-ui

https://github.com/Opetushallitus/kouta-external

https://github.com/Opetushallitus/kouta-backend

https://github.com/Opetushallitus/kouta-indeksoija

https://github.com/Opetushallitus/kouta-index

https://github.com/Opetushallitus/kouta-internal

Rajapinnat 

Kaikki rajapinnat vaativat autentikaation:

https://virkailija.opintopolku.fi/kouta-backend/swagger/ (sisäinen)

https://virkailija.testiopintopolku.fi/kouta-backend/swagger/ (sisäinen)

https://virkailija.opintopolku.fi/kouta-external/swagger/ (ulkoinen)

https://virkailija.testiopintopolku.fi/kouta-external/swagger/ (ulkoinen)

https://virkailija.opintopolku.fi/kouta-indeksoija/swagger/index.html (sisäinen)

https://virkailija.testiopintopolku.fi/kouta-indeksoija/swagger/index.html (sisäinen)

Tietokantakuvaukset  

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/kouta/public/index.html

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/koutaexternal/index.html

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/koutainternal/index.html

 • No labels