Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ryhmä perustetaan vuonna 2022: ryhmän asettaminen on käynnissä Opetus- ja kulttuuriministeriössä (Ilmari Hyvönen)

  • No labels