Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Koneluettavat rajapinnat

Katso tämän oppaan kohdat

Muita mahdollisuuksia WoS-datan käyttöön

Muita mahdollisuuksia Scopus-datan käyttöön

Muita mahdollisuuksia Dimensions-datan käyttöön


Varsinaisten viittaustietokantojen lisäksi, koneluettavia rajapintoja joiden metadata sisältää viittaustietoa, tarjoavat myös DOI-tunnisteita rekisteröivät Crossref API sekä DataCite API. Nämä ovat molemmat ilmaisia ja kaikille avoimia, edes rekisteröitymistä tai tunnistautumista ei välttämättä tarvita, tosin yhteysosoitteen antaminen rajapintapyynnössä katsotaan kohteliaaksi, ja kohteliaat pyynnöt käsitellään etusijalla. Initiative for Open Citations -yhteistyön laajentumisen myötä suuri osa kaikkien DOI-tunnusten saaneiden julkaisujen viittaustiedoista on avoimesti saatavissa DOI-rekisterien metatiedoissa, ja sen myötä myös ajantasainen tieto julkaisun saamien viittausten määrästä.

DOI -rekisterien rajapinnat on kuitenkin ensisijaisesti luotu tunnisteella yksilöityjen jo tiedettyjen julkaisujen metatietojen noutamiseen, eikä niinkään julkaisujoukkojen etsimiseen ja julkaisumetriikan datan kokoamiseen. Vaikka ne tarjoavat myös mahdollisuuden etsiä julkaisuja esim. tekijän nimellä tai muilla tietyn metadatakentän termeillä, hakutoiminnot ovat toistaiseksi kömpelömpiä kuin varsinaisten viittaustietokantojen rajapinnoissa, ja erityisesti monimutkaisten tai suurien hakujen vasteajat voivat olla pidempiä.

  • No labels