Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

 B-taso

 

Palvelu ei sovellu kaikkiin käyttötarpeisiin. (Lue lisää)
Kaikki korkeakouluissa käytetty materiaali ei sovi julkiseen ulkopuolisen tahon ylläpitämään palveluun. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimussuunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat), arkistointi- tai sälyttämisvelvollisuuden alaiset aineistot eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Korkeakoulu ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan, mikä voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Esimerkiksi käyttäjän sairastuessa vakavasti tai joutuessa onnettomuuteen korkeakoululla tai omaisilla ei yleensä ole pääsyä materiaaliin. Palvelun tuottaja voi myös muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoja.

 

Huom. Pilviohje-sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.

Flickr

https://evernote.com/

Evernote on muistiinpanosovellus jolla voi luoda tekstiä, tallentaa kuvia ja tai tallentaa äänimuistioita. Muistiinpanot on mahdollista synkronoida automaattisesti käyttäjän eri laitteiden kesken.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Tietosuojakäytännöt (privacy policy)
https://evernote.com/legal/privacy.php
Käyttöehdot (Terms of Service)
https://evernote.com/legal/tos.php

Arvio (15.12.2014)

+ laajasti käytetty
+ Oletuksena Evernote tiedostot ovat yksityisiä
- käyttöehtojen muuttumisesta ilmoitetaan ainoastaan web-sivuilla
- laaja tiedon kerääminen käyttäjästä ja palvelun käytöstä

Kirjautuminen
Palvelun oma tunnus

Tukimalli
https://evernote.com/contact/support/
Usein kysytyt kysymykset, yhteisö (maksullisilla versioilla myös suora tuki)

Palvelun tarjoaja
Evernote Corporation, USA

Vastaavat palvelut
Microsoft OneNote
Simplenote

 

  • No labels