MPASSid:n tietomalliversio 1.3 on käytössä 2.8.2022 alkaen.

Tämä sivu koostuu kahdesta taulukosta.*

1) MPASSid:n tietomalli

2) Kotiorganisaation toimittamat attribuutit


Tietomallin tarkoitus

Tietoluettelon tarkoituksena on kuvata MPASSid:n kautta välitettäviä tietosisältöjä opetuksen- ja koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä MPASSid:n kautta digitaalisten palveluiden tarjoajille. Tietoluetteloa ylläpitää Opetushallitus.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän välittämät tiedot MPASSid:lle

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä, MPASSid:n luottamusverkoston jäsenenä, vastaa ja ylläpitää rekisterinpitäjänä loppukäyttäjien henkilötietoja, joita välitetään MPASSid:n kautta.

Organisaatiopalvelun kautta MPASSid:n välittämät tiedot

Kunkin opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tietoja ylläpidetään Opetushallituksen Organisaatiopalvelussa. MPASSid:n välittämät tiedot opetuksen- ja koulutuksen järjestäjästä saadaan Organisaatiopalvelusta koulutuksen järjestäjän käyttäjän kirjautumisessa välittämän Tilastokeskuksen oppilaitostunnuksen avulla.

Taulukon sarakkeiden sisällöt

 • Versio
  • v1.0
  • v1.1 käyttöönotto 1.9.2020 lähtien
  • v.1.2 käyttöönotto 4.1.2022 lähtien
  • v.1.3. käyttöönotto 2.8.2022 lähtien
 • Tieto: tietokentän nimi
 • Esimerkki: malli kentän sisällöstä
 • Attribuuttinimi: tietokentän nimi, jota käytetään SAML ja OIDC -protokollissa
 • Lukumäärä: kuvaa tiedon pakollisuutta
  • Moniarvoinen attribuutti
   • x-merkityt attribuutit voivat sisältää useamman kuin yhden arvon. Esimerkiksi silloin kun opettaja työskentelee useamman kunnan alueella.
   • Tutustu moniarvoisten attribuuttien käsittelysääntöihin https://wiki.eduuni.fi/x/ya-gDQ*
 • Kuvaus: sisällön selitys, linkki koodistoon ja tarkempiin ohjeisiin
 • Lähde: kuvaa tiedon muodostumisen tapaa eli toimitetaanko attribuutti suoraan koulutustoimijan rekisteristä sellaisenaan palveluntarjoajalle vai muodostaako MPASSid tiedon koulutustoimijan välittämien tietojen perusteella.*
  • Kotiorganisaation rekisteri
  • MPASSid:n muodostama

Tietomalli 1.3

Versio

Tieto

Esimerkki

Attribuuttinimi (SAML ja OIDC)

Moniarvoinen attribuutti

Kuvaus

Lähde

1.0

Sukunimi

Laitinen

urn:oid:2.5.4.4 (SAML)

family_name (OIDC)


Käyttäjän sukunimi.

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Etunimi

Mari

urn:oid:2.5.4.42 (SAML)

given_name (OIDC)


Käyttäjän etunimi.

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Yksilöllinen tunniste

MPASSOID.c6329e82913e265b3a79c11a043fdab8b06b1a9e

urn:mpass.id:uid


Käyttäjän yksilöivä tunniste käyttäjähakemistossa, jonka MPASSid muodostaa ks. esimerkki. Kotiorganisaatioiden välittämät käyttäjän yksilöivät tunnisteet vaihtelevat käyttäjähakemistoittain.

Tämä on tällä hetkellä suositeltu käyttäjän yksilöivä tunniste.

HUOM! Tunniste todennäköisesti muuttua silloin, kun käyttäjä siirtyy toiseen käyttäjähakemistoon.

Kotiorganisaation rekisteri

1.0

Siirtymäaika 31.12.2022 asti.

CryptID (legacy)

f0ba7691aeff3ef2302d6edce5303641@ldap_test.

 

urn:mpass.id:legacyCryptId


Käyttäjän yksilöivä tunnus, joka koostuu salatusta (MD5) henkilötunnuksesta sekä käyttäjähakemiston tunnisteesta erotettuna @-merkillä.

Attribuutti poistuu käytöstä, eikä sitä välitetä enää kuin siirtymäkaudelle ilmoittautuneille palveluntarjoajille.

MPASSid:n muodostama

1.0

Siirtymäaika 31.12.2022 asti.

Vahvennettu CryptID

9ecb8b0256d0c177320037322cf87e4f12

11f2df45a2f8e4a667ca5b24a10e89@ldap_test.

urn:mpass.id:legacyCryptIde


Vahvennettu versio CryptID attribuutista, jonka käyttäjän yksilöivä tunniste (@-merkin vasemmanpuoleinen osa) on salattu vahvemmalla salausmenetelmällä MPASS:n toimesta.

Attribuutti poistuu käytöstä, eikä sitä välitetä enää kuin siirtymäkaudelle ilmoittautuneille palveluntarjoajille.

MPASSid:n muodostama
1.0

Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

 00000

urn:mpass.id:schoolCode

x

Käyttäjän oppilaitoksen yksilöivä tunnus.

Tilastokeskus on antanut kullekin oppilaitokselle oman yksilöivän oppilaitostunnuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on varattu numerosarja 00000-99999. 

Tilastokeskuksen oppilaitostunnukset: https://www.stat.fi/tup/oppilaitosrekisteri/index.html

Samat Opetushallituksen julkaisemat oppilaitostunnukset: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/oppilaitosnumero/latest

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Koulu nimi

 Tuntematon

urn:mpass.id:school

x

Käyttäjän koulun nimi.

Nimi haetaan urn:mpass.id:schoolCode attribuutin eli koulukoodin perusteella OPH:n ylläpitämistä tiedoista.

MPASSid:n muodostama 
1.2 Oppilaitostunnus ja nimi00000;Tuntematonurn:mpass.id:schoolInfoxOppilaitoksen oppilaitostunnus ja siihen liittyvä oppilaitoksen nimi.MPASSid:n muodostama 
1.0

Luokka

8A tai 3B.

urn:mpass.id:class


Käyttäjän luokka.


Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Vuosiluokka

8 tai 3.

urn:mpass.id:classLevel


Käyttäjän vuosiluokka (0–10). Ks. https://www.stat.fi/meta/kas/vuosiluokka.html.

Tieto välitetään ainoastaan esi- ja perusasteen oppimäärää suorittavilta oppilailta vuosiluokilla 0-9.

Katso kuvaus vuosiluokasta opetus-ja koulutussanastosta: https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/vuosiluokka

Tietoa vuosiluokasta ei välitetä lukio tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta.


Kotiorganisaation rekisteri
1.3 UuttaOppimateriaalien maksullisuus

0;00000

1;00000

urn:mpass.id:learningMaterialsChargex

Toisen asteen opiskelijan oppimateriaalien maksullisuus*

MPASSid:n maksullisuusattribuutti koostuu kahdesta osasta eroteltu puolipisteellä (;) oppimateriaalien maksullisuudesta kertovasta koodiarvosta yhdistettynä Tilastokeskuksen oppilaitostunnukseen.

MPASSid:n sallimat koodiarvot maksullisuudesta:

 • 0 = maksuton. Koodin kuvaus = Oppimateriaalit ovat maksuttomia oppilaalle.
 • 1 = maksullinen. Koodin kuvaus = Oppimateriaalit ovat maksullisia oppilaalle.

MPASSid muodostaa maksullisuusattribuutin käyttäjälle ainoastaan, mikäli käyttäjän rooli on "oppilas".

Lisätietoa maksullisuustiedon pilotoinnista ja käyttöönotosta MPASSid:n teknisessä vuosikellossa: Maksullisuudesta kertovan attribuutin käyttöönotto

MPASSid:n muodostama

1.2 

Siirtymäaika 31.12.2022 asti.

Rooli v 1.1


Esimerkki oppilas: Helsinki;32132;9A;Oppilas

Esimerkki opettaja: Helsinki;99901;;Opettaja

Opettajalla luokkatieto ei ole pakollinen.

urn:mpass.id:role_v1.1

x

Käyttäjän rooli. 

Tutustu sallittuihin rooleihin: Sallitut roolit

MPASSid:n rooliattribuutti koostuu neljästä osasta, jotka on eroteltu puolipisteellä (;): opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi, koulukoodi, luokka ja tieto henkilön roolista.*

 

MPASSid:n muodostama

1.2 

Rooli1.2.246.562.10.494695390410;32132;9A;Oppilasurn:mpass.id:rolex

Käyttäjän rooli. 

Tutustu sallittuihin rooleihin: Sallitut roolit

MPASSid:n rooliattribuutti koostuu neljästä osasta, jotka on eroteltu puolipisteellä (;): opetuksen tai koulutuksen järjestäjän organisaatio-OID -tunniste, koulukoodi, luokka ja tieto henkilön roolista.*


 

MPASSid:n muodostama 
1.1

Oppijanumero


1.2.246.562.24.10000000008

urn:oid:1.3.6.1.4.1.16161.1.1.27


Oppijanumero on luonnolliselle henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin.

Opetushallitus vastaa oppijanumerorekisteristä ja oppijanumeron generoinnista koulutustoimijoille  lakisääteisiin tehtäviinsä.

Lisätietoa oppijanumerosta: Oppijanumero

Teknisesti oppijanumero rakentuu osaksi JHS 159:n ohjeistamaa ISO OID -yksilöintitunnusta (International Standard Organization: Object Identifier).

Oppijanumeron loppuosa on 11 numeroa pitkä luku, jonka viimeinen numero on tarkistusmerkki.


Kotiorganisaation rekisteri
1.1

Koulutustoimijan OID-tunniste

1.2.246.562.10.494695390410

urn:mpass.id:educationProviderId

x

Opetushallituksen ylläpitämä opetuksen tai koulutuksen järjestäjän yksilöintitunnus. Teknisesti oppijanumero rakentuu osaksi JHS 159:n ohjeistamaa ISO OID -yksilöintitunnusta (International Standard Organization: Object Identifier). 


MPASSid:n muodostama 
1.1

Koulutustoimijan nimi

Virallinen nimi

urn:mpass.id:educationProvider

x

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän virallinen nimi.

MPASSid:n muodostama 
1.2 Koulutustoimijan OID-tunniste ja nimi1.2.246.562.10.494695390410;Virallinen nimiurn:mpass.id:educationProviderInfox

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän organisaatio-OID-tunniste ja tunnisteeseen liittyvä virallinen nimi.


MPASSid:n muodostama 

Kotiorganisaation toimittamat attribuutit* 

Tieto

Esimerkki

Moniarvoinen

Kuvaus

Attribuuttien tarkastaminen ja oikeellisuus

Sukunimi 

Mari

 

Käyttäjän sukunimi


Etunimi 

Laitinen

 

Käyttäjän etunimi


Yksilöintitunnus 

Tunnisteet vaihtelevat käyttäjähakemistoittain.

 

Käyttäjän yksilöivä tunniste käyttäjähakemistossa

Mikäli käyttäjältä puuttuu käyttäjähakemiston yksilöllinen tunniste, MPASSid ei toimita mitään muitakaan tietoja käyttäjästä palvelulle.Salattu yksilöintitunnus (Hash-hetu)

-

 

Poistuu käytöstä 2023 alkaen.

Käyttäjän yksilöivä tunnus, joka koostuu salatusta (MD5) henkilötunnuksesta.


Oppilaitostunnus

00000

x

Tilastokeskuksen virallinen oppilaitostunnus.

Mikäli käyttäjältä puuttuu oppilaitostunnus tai se on virheellinen, MPASSid ei toimita seuraavia attribuutteja palveluntarjoajalle.

  • Oppilaitoksen nimi
  • Oppilaitostunnus ja nimi
  • Rooli
  • Koulutustoimijan OID-tunniste
  • Koulutustoimijan nimi
  • Koulutustoimijan OID-tunniste ja nimi
 • Koulutustoimijan oppilaitostunnus pitää olla aktiivinen Opetushallituksen organisaatiopalvelussa.

Luokka tai ryhmä 

8A tai 3B.

 x

Käyttäjän luokka tai ryhmä.

Pakollinen perusasteen oppilaalle.Luokka-aste 

0-10

 

Käyttäjän vuosiluokka.

Pakollinen perusasteen oppilaalle.

 • Kokonaisluku

Käyttäjän rooli

Sallitut roolit

x

MPASSid:n sallitut käyttäjäroolit: Sallitut roolit

 • Mikäli käyttäjältä puuttuu rooli tai sen arvo ei ole sallittu, MPASSid ei toimita kyseiseen rooliin liittyviä seuraavia attribuutteja palveluntarjoajalle:
  • Rooli
  • Rooli 1.1
  • Koulukoodi
  • Koulutustoimijan OID-tunniste
  • Koulutustoimijan nimi
  • Koulutustoimijan OID-tunniste ja nimi
  • Oppilaitoksen nimi
  • Oppilaitostunnus ja nimi

Oppijanumero 

1.2.246.562.24.10000000008

 

Opetushallituksen generoima valtakunnallinen oppijanumero.


Uutta! Oppimateriaalien maksullisuudesta kertova koodiarvo

0 tai 1


x

MPASSid:n sallimat koodiarvot toisen asteen opiskelijan oppimateriaalien maksullisuudesta:

0 = maksuton. Oppimateriaalit ovat maksuttomia oppilaalle.

1 = maksullinen. Oppimateriaalit ovat maksullisia oppilaalle.


Mikäli käyttäjältä puuttuu maksullisuudesta kertova koodiarvo tai on muu kuin 0 tai 1, MPASSid ei toimita Oppimateriaalien maksullisuus -attribuuttia.

 

 • No labels