MPASSid:n tietomalliversio 1.3 on käytössä 2.8.2022 alkaen. Tämä sivu kertoo, mitkä attribuutit palveluntarjoajille toimitetaan käyttäjän MPASSid-kirjautumisessa.

Jos olet koulutustoimijan roolissa toteuttamassa MPASSid-integraation. Tutustu täältä teidän ohjeisiin Koulutustoimijan attribuutit .


Tietomallin tarkoitus

Tietoluettelon tarkoituksena on kuvata MPASSid:n kautta välitettäviä tietosisältöjä opetuksen- ja koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä MPASSid:n kautta digitaalisten palveluiden tarjoajille. Tietoluetteloa ylläpitää Opetushallitus.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän välittämät tiedot MPASSid:lle

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä, MPASSid:n luottamusverkoston jäsenenä, vastaa ja ylläpitää rekisterinpitäjänä loppukäyttäjien henkilötietoja, joita välitetään MPASSid:n kautta.

Organisaatiopalvelun kautta MPASSid:n välittämät tiedot

Kunkin opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tietoja ylläpidetään Opetushallituksen Organisaatiopalvelussa. MPASSid:n välittämät tiedot opetuksen- ja koulutuksen järjestäjästä saadaan Organisaatiopalvelusta koulutuksen järjestäjän käyttäjän kirjautumisessa välittämän Tilastokeskuksen oppilaitostunnuksen avulla.

Taulukon sarakkeiden sisällöt

 • Versio
  • v1.0
  • v1.1 käyttöönotto 1.9.2020 lähtien
  • v.1.2 käyttöönotto 4.1.2022 lähtien
  • v.1.3. käyttöönotto 2.8.2022 lähtien
 • Tieto: tietokentän nimi
 • Esimerkki: malli kentän sisällöstä
 • Attribuuttinimi: tietokentän nimi, jota käytetään SAML ja OIDC -protokollissa
 • Lukumäärä: kuvaa tiedon pakollisuutta
  • Moniarvoinen attribuutti
   • x-merkityt attribuutit voivat sisältää useamman kuin yhden arvon. Esimerkiksi silloin kun opettaja työskentelee useamman kunnan alueella.
   • Tutustu moniarvoisten attribuuttien käsittelysääntöihin https://wiki.eduuni.fi/x/ya-gDQ*
 • Kuvaus: sisällön selitys, linkki koodistoon ja tarkempiin ohjeisiin
 • Lähde: kuvaa tiedon muodostumisen tapaa eli toimitetaanko attribuutti suoraan koulutustoimijan rekisteristä sellaisenaan palveluntarjoajalle vai muodostaako MPASSid tiedon koulutustoimijan välittämien tietojen perusteella.*
  • Kotiorganisaation rekisteri
  • MPASSid:n muodostama

Tietomalli 1.3

Versio

Tieto

Esimerkki

Attribuuttinimi (SAML ja OIDC)

Moniarvoinen attribuutti

Kuvaus

Lähde

1.0

Sukunimi

Laitinen

urn:oid:2.5.4.4 (SAML)

family_name (OIDC)


Käyttäjän sukunimi.

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Etunimi

Mari

urn:oid:2.5.4.42 (SAML)

given_name (OIDC)


Käyttäjän etunimi.

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Käyttäjän tunniste käyttäjähakemistossa

MPASSOID.c6329e82913e265b3a79c11a043fdab8b06b1a9e

urn:mpass.id:uid


Käyttäjän yksilöivä tunniste käyttäjähakemistossa, jonka MPASSid muodostaa ks. esimerkki. Kotiorganisaatioiden välittämät käyttäjän yksilöivät tunnisteet vaihtelevat käyttäjähakemistoittain.

Tämä on tällä hetkellä suositeltu käyttäjän yksilöivä tunniste.

HUOM! Tunniste todennäköisesti muuttua silloin, kun käyttäjä siirtyy toiseen käyttäjähakemistoon.

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

 00000

urn:mpass.id:schoolCode

x

Käyttäjän oppilaitoksen yksilöivä tunnus.

Tilastokeskus on antanut kullekin oppilaitokselle oman yksilöivän oppilaitostunnuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on varattu numerosarja 00000-99999. 

Tilastokeskuksen oppilaitostunnukset: https://www.stat.fi/tup/oppilaitosrekisteri/index.html

Samat Opetushallituksen julkaisemat oppilaitostunnukset: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/oppilaitosnumero/latest

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Oppilaitoksen nimi

 Tuntematon

urn:mpass.id:school

x

Käyttäjän koulun nimi.

Nimi haetaan urn:mpass.id:schoolCode attribuutin eli koulukoodin perusteella OPH:n ylläpitämistä tiedoista.

MPASSid:n muodostama 
1.2 Oppilaitostunnus ja nimi00000;Tuntematonurn:mpass.id:schoolInfoxOppilaitoksen oppilaitostunnus ja siihen liittyvä oppilaitoksen nimi.MPASSid:n muodostama 
1.0

Luokka tai ryhmä

8A tai 3B.

urn:mpass.id:class


Käyttäjän luokka tai ryhmä.


Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Vuosiluokka

8 tai 3.

urn:mpass.id:classLevel


Käyttäjän vuosiluokka (0–10). Ks. https://www.stat.fi/meta/kas/vuosiluokka.html.

Tieto välitetään ainoastaan esi- ja perusasteen oppimäärää suorittavilta oppilailta vuosiluokilla 0-9.

Katso kuvaus vuosiluokasta opetus-ja koulutussanastosta: https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/vuosiluokka

Tietoa vuosiluokasta ei välitetä lukio tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta.


Kotiorganisaation rekisteri
1.3 UuttaOppimateriaalien maksullisuus

0;00000

1;00000

urn:mpass.id:learningMaterialsChargex

Toisen asteen opiskelijan oppimateriaalien maksullisuus*

MPASSid:n maksullisuusattribuutti koostuu kahdesta osasta eroteltu puolipisteellä (;) oppimateriaalien maksullisuudesta kertovasta koodiarvosta yhdistettynä Tilastokeskuksen oppilaitostunnukseen.

MPASSid:n sallimat koodiarvot maksullisuudesta:

 • 0 = maksuton. Koodin kuvaus = Oppimateriaalit ovat maksuttomia oppilaalle.
 • 1 = maksullinen. Koodin kuvaus = Oppimateriaalit ovat maksullisia oppilaalle.

MPASSid muodostaa maksullisuusattribuutin käyttäjälle ainoastaan, mikäli käyttäjän rooli on "oppilas".

Lisätietoa maksullisuustiedon pilotoinnista ja käyttöönotosta MPASSid:n teknisessä vuosikellossa: Maksullisuudesta kertovan attribuutin käyttöönotto

MPASSid:n muodostama

1.2 

Rooli1.2.246.562.10.494695390410;32132;9A;Oppilasurn:mpass.id:rolex

Käyttäjän rooli. 

Tutustu sallittuihin rooleihin: Sallitut roolit

MPASSid:n rooliattribuutti koostuu neljästä osasta, jotka on eroteltu puolipisteellä (;): opetuksen tai koulutuksen järjestäjän organisaatio-OID -tunniste, koulukoodi, luokka ja tieto henkilön roolista.*


 

MPASSid:n muodostama 
1.1

Kansallinen oppijanumero1.2.246.562.24.10000000008

urn:oid:1.3.6.1.4.1.16161.1.1.27


Oppijanumero on luonnolliselle henkilölle annettava pysyvä kansallinen tunniste jota käytetään henkilön yksilöintiin. Oppijanumero on kaikille käyttäjille pakollinen 20.6.2023 alkaen.

Opetushallitus vastaa oppijanumerorekisteristä ja oppijanumeron generoinnista koulutustoimijoille  lakisääteisiin tehtäviinsä.

Lisätietoa oppijanumerosta: Oppijanumero

Teknisesti oppijanumero rakentuu osaksi JHS 159:n ohjeistamaa ISO OID -yksilöintitunnusta (International Standard Organization: Object Identifier).

Oppijanumeron loppuosa on 11 numeroa pitkä luku, jonka viimeinen numero on tarkistusmerkki.


Kotiorganisaation rekisteri
1.1

Koulutustoimijan OID-tunniste

1.2.246.562.10.494695390410

urn:mpass.id:educationProviderId

x

Opetushallituksen ylläpitämä opetuksen tai koulutuksen järjestäjän yksilöintitunnus. Teknisesti oppijanumero rakentuu osaksi JHS 159:n ohjeistamaa ISO OID -yksilöintitunnusta (International Standard Organization: Object Identifier). 


MPASSid:n muodostama 
1.1

Koulutustoimijan nimi

Virallinen nimi

urn:mpass.id:educationProvider

x

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän virallinen nimi.

MPASSid:n muodostama 
1.2 Koulutustoimijan OID-tunniste ja nimi1.2.246.562.10.494695390410;Virallinen nimiurn:mpass.id:educationProviderInfox

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän organisaatio-OID-tunniste ja tunnisteeseen liittyvä virallinen nimi.


MPASSid:n muodostama 

 

 • No labels