På svenska

Tarvittava käyttöoikeus

Oppijanumerohaun pääkäyttäjä 

Käyttöoikeus on tarkoitettu henkilötunnuksellisten henkilöiden oppijanumeroiden hakuun ja luontiin käyttöliittymän kautta. Käyttöoikeuden haltija pääsee käsittelemään henkilötietoja (henkilötunnus, nimitiedot) oman organisaationsa valtuuttamana. Oppijanumeron voi hakea esimerkiksi henkilökunnalle, jos henkilöiden yksilöinti on välttämätöntä lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Käyttöoikeudella pääsee lisäksi käsittelemään yleistunniste-rajapinnan kautta siirrettyjen henkilöiden tietoja esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilön yksilöinti on keskeytynyt virheellisten tietojen vuoksi. Käyttöoikeuden myöntää Opintopolun vastuukäyttäjä 16.9.2022 alkaen. Asiakaspalvelu: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

Koulutustoimijan vastuulla on määritellä, kenen työtehtäviin kuuluu oppijanumeron haku ja henkilötietojen käsittely Opetushallituksen Oppijanumerorekisterissä (Opintopolussa). Kyseiselle henkilölle tulee lisätä Oppijanumerohaun pääkäyttäjä -käyttöoikeus. Käyttöoikeuden voi myöntää Opintopolun vastuukäyttäjä tai korkeakoulun pääkäyttäjä.

 • Siirry näkymään Käytönhallinta → Henkilötietojen ja käyttöoikeuksien hallinta → Oppijan luonti

 • Valitse toiminto: Henkilöllä on suomalainen henkilötunnus

 • Syötä henkilötunnus, etunimet, kutsumanimi ja sukunimi kuten ne ovat VTJ:ssä ja paina Hae henkilöä

 • Luo tarvittaessa uusi oppija

 • Ota talteen näytöllä näkyvä oppijanumero

 • Mikäli et saa oppijanumeroa talteen, voit toistaa haun syöttämällä tiedot lomakkeelle uudelleen

Att skapa eller söka ett studentnummer till en person med finländsk personbeteckning

 • Gå till vyn Användaradministration → Administrering av personuppgifter och användarrättigheter → Skapa och sök studentnummer 

 • Välj funktionen: Personen har en finländsk personbeteckning
 • För in personbeteckningen, förnamnen, kallelsenamnet och efternamnet i samma form som de är i befolkningsdatasystemet och tryck på Sök personer
 • Skapa vid behov en ny elev eller annan person i registret
 • Ta tillvara studentnumret som visas i vyn
 • Ifall du inte får studentnumret uppskrivet så kan du upprepa samma procedur • No labels