Alla oleva ohje koskee Oulun avoimessa yliopistossa tai Oulun yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa (esim. PPKYO) suoritettujen opintojen hyväksilukua. Muissa korkeakouluissa suoritettujen avoimen opintojen hyväksilukemisessa sovelletaan normaalia hyväksilukukäytäntöä.

Läsnäolevan Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijan tulee ensisijaisesti osallistua oman tiedekunnan tarjoamaan normaaliin opetukseen.

Opiskelija voi hyväksilukea avoimessa suoritettuja (avoimen yliopiston opiskeluoikeudella olevia) opintoja tutkinto-opintoihinsa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot tulee sisältyä henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Ole tarvittaessa yhteydessä tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijaan HOPSin päivittämisen osalta.

Alta löydät lisätietoa miten Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintosuoritukset saadaan Pepissä oikealle opiskeluoikeudelle. 

HOPSilta löytyy tutkintoon kuuluva opintojakso, mutta opiskelija on suorittanut saman vastaavan opintojakson avoimessa yliopistossa

 • Opiskelija hakee korvaamista, mutta lähettää hakemuksen suoraan oman tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

 • Opiskelijan tulee kirjoittaa lisätietoihin, että kyseessä on avoimen yliopiston opintojakson siirtäminen tutkinto-opintoihin.

 • Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöiden nimet löytyvät Patiosta Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön nimeäminen” -sivuilta vastuuhenkilöt -dokumentista. Huom. Patio vaatii kirjautumisen. 

 • Lue hakemuksen tekemisestä ja hakemusten tyypeistä. Lisää hyväksiluettava opintojakso hakemukselle, kuten kohdassa Lisää opinnot tai osaaminen hakemukselle -ohjeistetaan, kun Aiemmin suoritettu opinto korvaa yhden HOPSin opinnon. Tee jokaisesta korvattavasta opintojaksosta oma hakemus. 


HOPSilta löytyy avoimen yliopiston opintojakso, ja opiskelija on suorittanut saman vastaavan opintojakson avoimessa yliopistossa

 • Opiskelija hakee korvaamista, mutta lähettää hakemuksen suoraan oman tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

 • Opiskelijan tulee kirjoittaa lisätietoihin, että kyseessä on avoimen yliopiston opintojakson siirtäminen tutkinto-opintoihin. 

 • Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöiden nimet löytyvät Patiosta Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön nimeäminen” -sivuilta vastuuhenkilöt -dokumentista. Huom. Patio vaatii kirjautumisen.

 • Lue hakemuksen tekemisestä ja hakemusten tyypeistä. Lisää hyväksiluettava opintojakso hakemukselle, kuten kohdassa Lisää opinnot tai osaaminen hakemukselle -ohjeistetaan, kun Aiemmin suoritettu opinto korvaa yhden HOPSin opinnon. Tee jokaisesta korvattavasta opintojaksosta oma hakemus. 

HOPSilta ei löydy avoimen yliopiston opintojaksoa vastaavaa opintojaksoa, jonka opiskelija on suorittanut

 • Opiskelija hakee sisällyttämistä, ja lähettää hakemuksen oman tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle. Prosessi menee normaalin sisällyttämisprosessin tavoin, lue lisää hakemuksen tekemisestä ja hakemusten tyypeistä. 

 • Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöiden nimet löytyvät Patiosta Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön nimeäminen” -sivuilta vastuuhenkilöt -dokumentista. Huom. Patio vaatii kirjautumisen.

 • Opinnot siirtyvät oletuksena HOPSin ulkopuolisiin opintoihin. Ole yhteydessä HOPSin päivittämisen osalta tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijaan.

 • Mikäli haluat lisätä hakemukselle useita opintojaksoja, toimi seuraavasti:

 • Lisää hakemukselle ensimmäinen opinto. Kun olet lisännyt opinnon ja valinnut HOPSista kohdan, johon opinto tallennettaan, klikkaa +Lisää opinto.

 • Täytä opinnon tiedot ja valitse, mihin kohtaan HOPSia opinto sijoitetaan. Lisää niin monta uutta opintoa, kuin on tarve. Kun hakemuksesi on valmis, klikkaa tallenna.

 • Lähetä hakemus käsiteltäväksi klikkaamalla sivun ylälaidasta lähetä hakemus


HOPSilta löytyy avoimen yliopiston opintojaksoa vastaava opintojakso suoritettuna, opiskelija haluaa korottaa tätä opintojaksoa avoimessa suoritetulla opintojaksolla

 • Jos opiskelijalla on jo suoritettu opintojakso tutkinto-oikeudella ja hän suorittaa sen uudelleen (omakustanteisesti) avoimen yliopiston opintojaksona ja saa paremman arvosanan ts. korottaa arvosanaa.

 • Opiskelija hakee sisällyttämistä ja lähettää hakemuksen oman tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle. Prosessi menee normaalin sisällyttämisprosessin tavoin, lue lisää hakemuksen tekemisestä ja hakemuksen tyypeistä.

 • Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöiden nimet löytyvät Patiosta ”Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön nimeäminen” -sivuilta vastuuhenkilöt -dokumentista. Huom. Patio vaatii kirjautumisen.

 • Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija tai opintoasiainsihteeri sisällyttää avoimesta hyväksiluetun opinnon haluttuun kokonaisuuteen opiskelijan HOPSilla ja merkitsee päiväopetuksessa suoritetun opintojakson poistetuksi raportoinnista.   
 • No labels