1. Funet-ohjausryhmän (myöhemmin Funet-OHRY) kokoonpano: Yhteensä 10 jäsentä, joista yliopistot/Fucio nimeää 1-3 jäsentä, ammattikorkeakoulut/Arene/Aapa nimeää 1-3 jäsentä, tutkimuslaitokset/Tulanet nimeää 1-2 jäsentä ja muista Funet-jäsenorganisaatioista Funet vuosikokouksessa valitaan 0-2 jäsentä. Minimissään ohjausryhmässä on oltava 5 nimettyä jäsentä.
  2. Funet-OHRY:n toimikausi: kaksi vuotta (vuoden n vuosikokouksesta vuoden n+2 vuosikokoukseen)
  3. CSC kutsuu koolle Funet OHRY:n järjestäytymiskokouksen, jossa Funet OHRY:n jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sopivat kokousten asialistojen valmisteluun ja kokousten koollekutsumiseen sekä muihin käytännön asioihin liittyvistä asioista. 
  4. Funet-OHRY:n kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja
  5. Funet-OHRY:n kokous voi todeta olevansa päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet nimetyistä Funet-OHRY:n jäsenistä.
  6. CSC:n ja OKM:n edustajat voivat osallistua Funet-OHRYn kokouksiin
  7. Funet-OHRY:n kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Mahdollisesti tarvittavat äänestykset toteutetaan avoimella äänestystavalla esimerkiksi kättä nostamalla. Ennen äänestämistä Funet-OHRY valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa. 
  8. Funet-OHRY:n kokoukset voidaan järjestää Funet OHRY:n parhaaksi katsomalla tavalla myös virtuaalisesti verkkokokouksina.
  9. Näitä Funet-OHRY:n toimintasääntöjä voidaan muuttaa Funet-OHRYn esityksestä ja Funet Vuosikokouksen päätöksellä.
  • No labels