Osana valtakunnallista tutkimustietovarantoa on toteutettu erillinen Tutkijan tiedot -kokonaisuus

Tutkijan tiedot -työkalulla tutkija voi halutessaan luoda Tiedejatutkimus.fi-portaaliin profiilin ja valita, mitä tietoja haluaa itsestään portaalissa näytettävän. Tutkija voi liittää profiiliinsa tietoja ORCIDista ja kotiorganisaatiostaan sekä tutkimustietovarannon muista tiedoista sekä päättää, mille tahoille tietoja saa luovuttaa. Palvelu edellyttää, että tutkijalla on ORCID-tunniste ja siihen tunnistaudutaan ORCID-tunnuksilla. Tutkijan tiedot -työkalu on tarkoitettu kaikille tutkimuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille nimikkeestä riippumatta.

Justusta käyttävät organisaatiot, joilla ei ole omaa tutkimustietojärjestelmää, voivat hyödyntää Justus-palvelua tutkijan tietojen siirtämiseksi organisaatiosta tutkimustietovarantoon. Justuksen nykyistä tekijätietojen hallinnan tietosisältöä tullaan laajentamaan vastaamaan tutkijan tiedot -kokonaisuuden mukaisia tutkijan profiilitietoja.  Laajennus tulee saataville kaikille Justus-organisaatioille ilman lisäkuluja.

Tiedonsiirto 

Organisaation pääkäyttäjä siirtää ja päivittää tietoja Justukseen hyödyntäen nykyisiä tekijätietojen tallennustapoja. Justukseen tallennetut tutkijan profiilitiedot tulevat automaattisesti tutkijan saataville Tutkijan tiedot-työkaluun

Luovuttamisperuste muodostuu opetus- ja kulttuuriministeriölle säädettyyn tehtävään ylläpitää tutkimustietovarantoa yhdistettynä 4 § tutkimustoimijoille annettuun oikeuteen luovuttaa 3 §:n mukaisia tietoja tutkimustietovarantoon. Tietojen käsittelyperuste on näin ollen tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan c alakohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Tutkimustoimija ei tarvitse muita erityisiä perusteita päätettyään luovuttaa 3 §:n mukaisia tietoja.

Organisaatioiden on mahdollista hakea tietoja tutkimustietovarannnon rajapinnan kautta hyödynnettäväksi esimerkiksi organisaation omilla verkkosivuilla. 


Justus-TTV tutkijan profiilitiedot

Ominaisuudet

Organisaation pääkäyttäjät voivat tuoda laajennettuja tekijätietoja hyödyntäen nykyisiä tekijätietojen tallennustapoja. Tutkijat eivät voi itse päivittää profiilitietojaan Justuksessa. Huom. Laajennettuja tietoja voi tuoda ensimmäisessä vaiheessa ainoastaan CSV:n avulla. Tekijän muita, Justuksen lomakkeella hyödynnettäviä tietoja, voi yhä päivittää myös Justuksen käyttöliittymässä.

Mahdollisesti myöhempänä jatkokehityksenä voidaan selvittää mahdollisuutta lisätä profiilitietojen päivitys Justuksessa myös tutkijoiden saataville, mahdollisesti erikseen tilattavana lisäpalveluna.

Aikataulu

Justuksen laajennus julkaistaan 26.4.2023. Justuksen laajennus toteutetaan tutkijan tiedot -julkaisun kanssa yhteensopivassa aikataulussa siten, että tiedot ovat saatavilla tutkijan työkalussa. Tutkijan tiedot -kokonaisuuden tuotantoversio julkaistaann 25.5.2023. 

Tietosisältö 

Oheisessa taulukossa on kuvattu Tutkijan tiedot -kokonaisuuden tiedot, tiedon pakollisuudet, sallittu määrä ja kentän nimi, mahdollinen koodisto tai tiedon muoto, sekä ilmoitettu, tuleeko kenttä uutena kenttä laajennuksen yhteydessä (esimerkiksi ORCID-tunnisteen tallentaminen on ollut mahdollista aiemminkin).

Huom. Toistuvissa osiossa ei järjestystä ei tallenneta, joten ladattaessa tallennetut tiedot voi esimerkiksi "avainsana1"- kenttään tallennettu tieto näkyä kentässä "avainsana2". Tutkija valitsee profiilissaan näytettävät avainsanat tutkijan tiedot -työkalussa.

Muutosloki:

15.5.2023: Affiliaation yksikön nimitieto (af_yksikko_nimi) poistettu käytöstä. Affiliaatioon liittyvien alayksikköjen (af_yksikko_koodi) määrä rajoitettu yhteen (aiemmin kolme).

Tietokokonaisuus


Tietokenttä 


*pakollinen tieto

**ehdollinen pakollisuus

Sallittu määrä

Kentän nimi CSV:llä

Koodisto tai tiedon muoto

Lisätään tekijätietojen  laajennuksessa

TUTKIJA

ORCID-tunniste**


**Tekijän tiedoissa oltava mukana ORCID-tunniste jotta tiedot siirtyvät tutkimustietovarantoon.


Huom. ORCID-tunniste ei korvaa tekijän tunnistetta (sarake A), joka on jatkossakin pakollinen Justuksen sisäistä käyttöä varten.

1orcidxxxx-xxxx-xxxx-xxxx
NIMI

Sukunimi*1sukunimi


Etunimet*1etunimi

MUU NIMI

Vaihtoehtoinen nimi0-1nimi_muu
x
MUU TUNNISTE

Tunniste0-1tunniste_muu
x

Tunnisteen tyyppi**


**Ilmoitettava, jos muu tunniste ilmoitetaan


HUOM. ORCID-id ei sallittu, tieto tulee toimittaa ainoastaan"orcid" -kentässä

0-1tunniste_muu_tyyppihttps://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=PIDx
KUVAUS

Tutkijan profiilikuvaus

(kieliversioitu teksti)

0-1

prof_kuvaus_fi

prof_kuvaus_sv

prof_kuvaus_enx
AVAINSANAT

Avainsana0-5avainsana1...5
x
TIETEENALAT

Tieteenalat0-6tieteenala1...6https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=Tieteenala2010x
YHTEYSTIETO

Sähköpostiosoite0-1email


Puhelinnumero0-1puhelinnro
x
VERKKOLINKKI

URL0-1url
x

Kuvaus

(kieliversioitu teksti)

0-1

url_kuvaus_fi

url_kuvaus_sv

url_kuvaus_en


x

ROOLI TUTKIMUSYHTEISÖSSÄ


Mahdollista ilmoittaa 0-3 roolia tutkimusyhteisössäRoolin kuvaus

(kieliversioitu teksti)

0-3

tutyht_rooli_kuvaus1...3_fi

tutyht_rooli_kuvaus1...3_sv

tutyht_rooli_kuvaus1...3_en


x

Alkamispäivä0-3tutyht_rooli_alku_dd1...3
x

Alkamiskuukausi0-3tutyht_rooli_alku_mm1...3
x

Alkamisvuosi**

1-3tutyht_rooli_alku_yyyy1...3
x

Päättymispäivä0-3tutyht_rooli_loppu_dd1...3
x

Päättymiskuukausi0-3tutyht_rooli_loppu_mm1...3
x

Päättymisvuosi0-3tutyht_rooli_loppu_yyyy1...3
x

Tutkimusyhteisön nimi**

(kieliversioitu teksti)

1-3

tutyht_nimi1...3_fi

tutyht_nimi1...3_sv

tutyht_nimi1...3_en


x

Tutkimusyhteisön kuvaus

(kieliversioitu teksti)

0-3

tutyht_kuvaus1...3_fi

tutyht_kuvaus1...3_sv

tutyht_kuvaus1...3_en


x

AFFILIAATIO

Tutkijan toimenkuvat ja työsuhteet omassa organisaatiossa


Mahdollista ilmoittaa 0-3 affiliaatiotaAffiliaation tyypin kuvaus**


**Ilmoitettava, jos affiliaatioon liittyviä muita tietoja ilmoitetaan

1-3af_tyyppi1...3
x

Tehtävänimike

(kieliversioitu teksti)

0-3

af_nimike1...3_fi

af_nimike1...3_sv

af_nimike1...3_en


x

Tehtäväkoodi0-3af_tehtava_koodi1...3

Esim. koodiston https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=yoan mukaisesti

x

Alkamispäivä0-3af_alku_dd1...3
x

Alkamiskuukausi0-3af_alku_mm1...3
x

Alkamisvuosi**


**Ilmoitettava, jos affiliaation tyypin kuvaus ilmoitetaan

1-3

af_alku_yyyy1...3


x

Päättymispäivä

0-3af_loppu_dd1...3
x

Päättymiskuukausi0-3af_loppu_mm1...3
x

Päättymisvuosi0-3af_loppu_yyyy1...3
x

Yksikön koodi0-1

af_yksikko_koodi1...3


x

KOULUTUS

Mahdollista ilmoittaa 0-3 koulutusta tai tutkintoaKoulutuksen nimi**


**Ilmoitettava, jos koulutukseen liittyviä muita tietoja ilmoitetaan

(kieliversioitu teksti)

0-3

kou_nimi1...3_fi

kou_nimi1...3_sv

kou_nimi1...3_en


x

Koulutuksen kuvaus

(kieliversioitu teksti)

0-3

kou_kuvaus1...3_fi

kou_kuvaus1...3_sv

kou_kuvaus1...3_en


x

Tutkinnon nimi

(kieliversioitu teksti)

0-3

tutkinto_nimi1...3_fi

tutkinto_nimi1...3_sv

tutkinto_nimi1...3_en


x

Tutkinnon koodi0-3tutkinto_koodi1...3

Esim. koodiston https://www2.tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/koulutus/ mukaisesti

x

Alkamispäivä0-3kou_alku_dd1...3
x

Alkamiskuukausi0-3kou_alku_mm1...3
x

Alkamisvuosi**


**Ilmoitettava, jos koulutuksen nimi ilmoitetaan

0-3kou_alku_yyyy1...3
x

Päättymispäivä0-3kou_loppu_dd1...3
x

Päättymiskuukausi0-3kou_loppu_mm1...3
x

Päättymisvuosi0-3kou_loppu_yyyy1...3
x

Koulutuksen organisaatio0-3kou_org1...3
x
  • No labels