Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehystyössä määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille.


Hankkeen kuvaus

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehyksen toteutuksella kehitetään digitalisaation ohjausta ja vaikuttavuutta sekä hallinnonalan ennakointikykyä. Viitekehyksessä määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille, joita ovat digitalisaation kehittämisen edellytykset, digitaalinen osaaminen, digitaalisten infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki, tiedonhallinta ja laatu, tietosuoja ja -turva, digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta sekä digitalisaation tutkimus.


Viitekehyksen toteutuksen tavoitteena on muodostaa yhteinen suunta digitalisaation kehitykselle, luoda yhteentoimiva ja kattava tietopohja sekä sitä hyödyntävää analytiikkaa päätöksenteon tueksi, edistää digitaalisen oppimisen yhdenvertaista toteutumista ja vahvistaa digitaalista osaamista, luoda yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit digitaalisten palveluiden kehittämiselle sekä kehittää voimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentamista ja siten parantaa strategista ohjausta.


Lisäksi laaditaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön tavoitetilan viitearkkitehtuurikuvaukset. Arkkitehtuurityön tarkoituksena on kehittää toimialojen tiedonhallintaa hallinnon eri tasoilla sekä niiden välisissä tietovirroissa. Arkkitehtuurityöllä tuetaan lisäksi toimialojen digitalisaation ohjausta ja käytännön toimeenpanoa tulevaisuudessa.


right arrow  Hankkeen kotisivut opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla
 (question) Yhteystiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi ja Opetushallituksen etunimi.sukunimi@oph.fi .


Hankkeen vetovastuu:

OKM: Anna-Kaisa Berisha

OPH: Reetta Judén 


Työpaketti 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset 

OKM: Anna-Kaisa Berisha ja Liisi Hakalisto

OPH: Juho Helminen, Päivi Leppänen ja Arja-Sisko Holappa

Työpaketti 2: Digitaalinen osaaminen 

OKM: Anna-Kaisa Berisha ja Liisi Hakalisto

OPH: Päivi Leppänen ja Arja-Sisko Holappa

Työpaketti 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki 

OKM: Kaisa Kotomäki 

OPH: Juho Helminen

Työpaketti 4: Tiedonhallinta ja laatu

OKM: Kaisa Kotomäki ja Liisi Hakalisto

OPH: Riikka Orenius

Työpaketti 5: Tietosuoja ja -turva

OKM: Liisi Hakalisto

OPH: Laura Francke ja Heidi Saari

Työpaketti 6: Digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta 

OKM: Liisi Hakalisto

OPH: Laura Francke ja Heidi Saari

Työpaketti 7: Digitalisaation tutkimus 

OKM: Kaisa Kotomäki

OPH: Päivi Leppänen, Miia Jaatinen ja Arja-Sisko Holappa

CSC: Annamari Koskiniemi

  • No labels