Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Haka-luottamusverkostoon liittyminen

Haka-luottamusverkosto tukee korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimintaa kehittämällä ja ylläpitämällä käyttäjätunnistusta.

Jäseneksi voivat liittyä
 • yliopistot ja ammattikorkeakoulut
 • lailla perustetut, julkista tehtävää suorittavat tieteen ja taiteen toimielimet, viranomaiset ja tutkimuslaitokset
 • em. organisaatioiden opetus- ja tutkimustoimintaa tukevat organisaatiot

Kumppaniksi voivat liittyä muut organisaatiot. Kumppanit voivat tarjota palvelujaan jäsenorganisaatioiden loppukäyttäjille.

Liittymisen edellytyksenä on toiminnan yhteensopivuus Haka-luottamusverkoston tarkoituksen kanssa sekä Haka-palvelusopimuksessa ja sen liitteissä määriteltyjen muiden vaatimusten täyttyminen.

Haka-palvelusopimus uusitaan kaikille Haka-luottamusverkoston jäsenille ja kumppaneille vuoden 2019 aikana. Uudistukseen liittyvän UKK:n löydät Haka-wiki -sivuilta.

Haka-palvelusopimus 15.11.2019 saakka

Haka-palvelusopimus 15.11.2019 alkaen

Kustannukset

 • Jäsen: veloitus Funet-sopimuksen yhteydessä
 • Kumppani:
  • liittymismaksu on 1000€ ja vuosimaksu 1000€
  • maksuton, mikäli palvelua tarjotaan jäsenen toimeksiannosta (toimeksiannoksi tulkitaan tilanne, jossa korkeakoulu ostaa palvelun kumppanilta)

Palvelun rekisteröiminen Haka-luottamusverkostoon

Rekisteröivän organisaation on oltava Hakan jäsen tai kumppani ennen rekisteröinnin suorittamista.

 1. Asenna tarvittavat ohjelmistot (Service Provider)
  1. Katso esimerkki Shibboleth SP:n asentamiseen tästä linkistä
 2. Täytä Service Provider -rekisteröintilomake Resurssirekisterissä
 3. Varmista palvelun Haka-yhteentoimivus testipalvelussa
 4. Hallinnollinen yhteyshenkilö tarkistaa, että
  • palvelu ei ole ristiriidassa luottamusverkoston toiminnan tarkoituksen kanssa, ja että
  • pyynnössä esitetyt henkilötiedot, joita palvelu katsoo tarvitsevansa loppukäyttäjistä, ovat palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisia
 5. Hallinnollinen yhteyshenkilö vahvistaa rekisteröinnin CSC:lle tai ilmoittaa rekisteröinnin hylkäämisestä
 6. CSC vahvistaa hallinnolliselle yhteyshenkilölle vastaanottaneensa pyynnön
 7. CSC liittää palvelun luottamusverkoston metatietoon
 8. Mikäli rekisteröintitiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, voit tehdä muutokset suoraan Resurssirekisterissä. Ota etukäteen yhteyttä Haka-tiimiin, jos haluat nämä muutokset voimaan tiettyyn aikaan.

Kotiorganisaatioksi rekisteröityminen

Rekisteröivän organisaation on oltava Hakan jäsen, kumppanit eivät voi rekisteröityä kotiorganisaatioksi.

 1. Asenna tarvittavat palvelimet (Identity Provider). Asennuksen onnistuminen ja Haka-vaatimusten täyttäminen on hyvä varmistaa testaamalla CSC:n testipalvelinta vasten.
 2. Laadi kuvaus organisaatiosi käyttäjähallinnosta, johon Identity Provider -palvelin tukeutuu (dokumenttipohja).
 3. Täytä kotiorganisaation Identity Provider -rekisteröintilomake Resurssirekisterissä.
 4. CSC vahvistaa organisaatiosi hallinnolliselle yhteyshenkilölle vastaanottaneensa rekisteröinnin. Hallinnollinen yhteyshenkilö hyväksyy tai hylkää rekisteröinnin.
 5. CSC ottaa yhteyttä organisaatioon käyttäjähallinnon kuvauksen läpikäymistä ja luottamusverkoston kotiorganisaatiolle asettamien edellytysten täyttymisen varmistamista varten
 6. CSC liittää organisaation palvelimen luottamusverkoston metatietoon
 7. Mikäli rekisteröintitiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, voit tehdä muutokset suoraan Resurssirekisterissä. Ota etukäteen yhteyttä CSC:n Haka-tiimiin, jos haluat nämä muutokset voimaan tiettyyn aikaan.

1 Comment

 1. Koska jouduin hieman etsimään, laitetaan tänne jälkipolvien työn helpottamiseksi:
  Liittymissopimusten palautus, ks: Yhteystiedot.