Luottamusverkossa toimii tekninen työryhmä, jonka tehtävä on olla luottamusverkoston osapuolia yhdistävä tekninen keskustelufoorumi. Teknisen työryhmän tehtäviin kuuluu erityisesti

  • luottamusverkostoon liittyvät parhaat käytännöt
  • päättää operaattorin esityksestä luottamusverkossa välitettävien henkilötietojen teknisestä esitystavasta (esim. funetEduPerson-skeema)

Tekninen työryhmä kokoontuu luottamusverkoston operaattorin tai ohjausryhmän nimeämän tahon kutsusta. Ohjausryhmän sihteerit välittävät tietoa teknisen työryhmän ja ohjausryhmän välillä.

Jokaisella luottamusverkoston jäsenellä on oikeus asettaa edustajansa tekniseen työryhmään. Lisäksi luottamusverkoston operaattori voi kutsua tekniseen työryhmään erityisasiantuntijoita.