Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Ulrichsweb

Ulrichsweb on maksullinen tietokanta, joka sisältää tietoja ilmestyvistä ja/tai lakkautetuista aikakauslehdistä, tieteellisistä lehdistä, sanomalehdistä ja sarjajulkaisuista. Tietokanta sisältää myös DOAJ-tietokantaan (Directory of Open Access Journals) kuuluvat Open Access lehdet ja lisäksi muita OA-julkaisuja.

Scimago Journal & Country Rank

Scimago Journal & Country Rank on avoin palvelu, joka sisältää Scopus-tietokannan aineiston perusteella kehitettyjä indikaattoreita lehtien ja maiden arviointiin (esim. SJR-indikaattori). Lehdistä saa listoja aloittain ja maittain ja tulokset voi järjestää usean indikaattorin mukaan.

•    Lisätietoa Scimago Journal & Country Rank -palvelusta  

CWTS Journal Indicators

CWTS Journal Indicators on avoin lehtien arviointityökalu, jota ylläpitää  bibliometrisiin analyyseihin erikoistunut Leidenin yliopiston Centre for Science and Technology Studies (CWTS). 
CWTS Journal Indicators laskee indikaattoreita Scopus-tietokannan datasta:
•    SNIP (Source Normalized impact per Paper) kuvaa lehden keskimääräistä artikkelikohtaista vaikuttavuutta ottamalla huomioon tieteenalojen erityispiirteitä.
•    IPP (Impact per Publication) on samankaltainen indikaattori kuin Impact Factor, mutta menetelmässä käytetään kolmen vuoden viittausikkunaa.
•    The percentage of self citations of a source kuvaa lehden omiin artikkeleihinsa tekemät viittaukset (kuluvan vuoden viittaukset edellisen kolmen vuoden aikana julkaistuihin artikkeleihin)
Lisäksi palvelusta saa SNIP- ja IPP-indikaattoreiden luotettavuutta heijastavan ns. stability interval -arvion, jonka avulla voi jo silmämääräisesti arvioida kuinka luotettava ja vakaa näiden indikaattorien arvo on tarkasteltavien kohteiden osalta.

  • No labels