Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 24.8.2022 asettanut tieteellisen laskennan ja datanhallinnan yhteistyöfoorumin (Yhteistyöfoorumi) kolmivuotiskaudelle 2022-2024. Yhteistyöfoorumi arvioi opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) oman toimialansa palveluja sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka edistävät tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuuria.

OKM:n hankeikkuna https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM020:00/2022


Yhteistyöfoorumin jäsenet 


Puheenjohtaja
TKI-yksikön johtaja Stina Westman, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Jäsenet
Professori Keijo Heljanko, Helsingin yliopisto ja Tietotekniikan tutkimuslaitos (HIIT)
Tutkimusprofessori Risto Makkonen, Ilmatieteen laitos
Tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Biopankin johtaja Tiina Wahlfors, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yliopettaja Petri Koponen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Apulaisprofessori Leo Lahti, Turun yliopisto
Professori Minnamari Vippola, Tampereen yliopisto
Kehittämispäällikkö Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Professori Tanja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Timo Tiihonen, Jyväskylän yliopisto
Tutkimuspalveluiden johtaja Ella Bingham, Aalto-yliopisto
Tutkimusprofessori Jukka Ranta, Ruokavirasto
IT-arkkitehti Katriina Karkimo, Haaga-Helia
Digijohtaja Topi Hanhela, Luonnonvarakeskus (Luke)


Asiantuntijajäsenet

Opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Pekka Lehtovuori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Johtaja Janne Kanner, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Yhteistyöfoorumin sihteerinä toimii

Asiakasratkaisupäällikkö Kirsi Hepolehto, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025 (julkistettu 21.1.2021)

https://wiki.eduuni.fi/x/MCk8C

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Yhteistyöfoorumin tuottama raportti ”Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri” (Tieteellisen-laskennan-KA.pdf) julkistettiin 20.11.2015. Tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuuri –raportti lisenssi-  ja viittaustietoinen sekä kaikki tulevat päivitykset tallennetaan osoitteeseen:

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tieteellisten-laskentaresurssien-ja-niiden-oheispalvelujen-kokonaisarkkitehtuuri/resource/e3fcec07-e259-40f4-9939-4178f95584b0


Kuvaan (http://ka.csc.fi/) on tiivistetty kokonaisuus:

- palveluita käsittelevät ryhmät,
- toiminnan nyky- ja tavoitetilaa kuvaavat ja toiminnan hahmottamista ja vertailua helpottavat ja toisaalta palveluiden keskittämistä ja hajauttamista linjaavat arkkitehtuurikuvaukset ja
- keskitetyt (CSC:n ja muiden toimijoiden) tuottamat palvelut ja korkeakoulujen itse/yhdessä tuottamat palvelut.


 

  • No labels