Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 13.6.2019 asettanut tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin 2019-2021 edistämään oman toimialansa palvelujen kehitystä sekä ehdottamaan linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Yhteistyöfoorumin tehtävänä on erityisesti:

1. kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle,

2. toimia OKM:lle neuvoa-antavassa roolissa tieteellisen laskennan, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kehittämistarpeiden kokoamisessa,analysoinnissa ja priorisoinnissa,

3. tuottaa OKM:lle tietoa tiede- ja innovaatiopoliittiseen suunnitteluun ja linjauksiinsekä CSC:n asiakasohjausta varten sekä

4. hoitaa muut OKM:n Yhteistyöfoorumille erikseen antamat tehtävät.

Yhteistyöfoorumin jäsenet 

Professori Keijo Heljanko, Helsingin yliopisto , puheenjohtaja
Tietokeskuksen kehittämispäällikkö, Riitta Teiniranta, SYKE, varapuheenjohtaja
Järjestelmäasiantuntija, Mikko Hakala, Aalto-yliopisto
Tutkimuksen vararehtori, Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tutkimusprofessori, Vesa Nykänen, Geologian tutkimuskeskus
Projektipäällikkö, Jonna Kalermo-Poranen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Johtaja, Anu Juslin, Tampereen yliopisto

Asiantuntijajäsenet

Opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Pekka Lehtovuori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Yhteistyöfoorumin tuottama raportti ”Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri” (Tieteellisen-laskennan-KA.pdf) julkistettiin 20.11.2015. Tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuuri –raportti lisenssi-  ja viittaustietoinen sekä kaikki tulevat päivitykset tallennetaan osoitteeseen:

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tieteellisten-laskentaresurssien-ja-niiden-oheispalvelujen-kokonaisarkkitehtuuri/resource/e3fcec07-e259-40f4-9939-4178f95584b0


Kuvaan (http://ka.csc.fi/) on tiivistetty kokonaisuus:

- palveluita käsittelevät ryhmät,
- toiminnan nyky- ja tavoitetilaa kuvaavat ja toiminnan hahmottamista ja vertailua helpottavat ja toisaalta palveluiden keskittämistä ja hajauttamista linjaavat arkkitehtuurikuvaukset ja
- keskitetyt (CSC:n ja muiden toimijoiden) tuottamat palvelut ja korkeakoulujen itse/yhdessä tuottamat palvelut.


Yhteistyöfoorumin eduuni-työtila: https://tt.eduuni.fi/csc/yhteistyofoorumi/SitePages/Kotisivu.aspx 

  • No labels