Tällä wiki-sivustolla käsitellään opiskelijan työpöydän eri toiminnot Pepin-valikon mukaisesti.

Pääset Peppiin osoitteesta https://www.oamk.fi/peppi. Löydät em. linkin myös opiskelijoiden intrasta eli Oivasta.

Kirjaudu sivustolle Oamkin tunnuksellasi. Kun olet kirjautunut, päädyt opiskelijan työpöydälle.

This wiki site shows the different functions of the student's desktop according to the Peppi's menu.

You can access Peppi at https://www.oamk.fi/peppi. You can also find the above link in the students' intra, i.e. Oiva.

Log in to the site with your Oamk username. Once you've logged in, you'll end up on the student's desktop. 1. A
 2. B-C
 3. D-E
 4. F-G
 5. H
 6. I-K
 7. L-M
 8. N
 9. O
 10. P
 11. Q-R
 12. S
 13. T
 14. U-Z