Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 46 Current »

Tämä wiki-sivusto toimii VideoFunet asiantuntijaryhmän sisäisenä työ- ja tiedotusalueena, toimien samalla julkisena tiedotuskanavana ryhmän toiminnasta ja tapahtumista.

Asiantuntijaryhmä koostuu ensisijaisesti Funet-verkon piirissä toimivien instituutioiden (mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset) videoteknologian parissa työskentelevistä henkilöistä. Ryhmän toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja uudet osallistujat ovat tervetulleita. Ryhmässä käsitellään niin uusia teknologioita ja niiden mahdollisuuksia kuin kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia ja yhteisten palvelujen suunnittelemista ja kehittämistä. Ryhmä kokoontuu videoneuvottelutekniikalla järjestettävin kokouksiin noin kerran kuukaudessa.

Koordinaattori:

Vesa Savolainen, Funet-palvelut, CSC

Uusimmat kirjanmerkit

 

 

 

 

  • No labels