CSCIDEAPANKKI-94 - Getting issue details... STATUS

  • Toimintasuunnitelma ideamuotoilussa laadittujen polkukuvausten,  henkilön näkökulmasta tulevaisuutta kuvailevien "skenaarioiden" hyödyntämisestä ja käytön edistämisestä
  • On syytä muotoilla toimintasuunnitelma näiden skenaarioiden jatkohyödytämisestä, hyödyntämisen edistämisestä. Maailman muuttumisen näkökulmasta korkekoulujen olisi hyvä jäsentää ja täydentää niitä skenaarioita ja näkökulmia, jotka kuvaavat tulevaisuutta ja olisi halukkuutta myös jatkaa tätä työtä. 

  • Identiteetinhallinnan polkukuvaukset (skenaariot): https://wiki.eduuni.fi/x/ab12C

CSCIDEAPANKKI-95 - Getting issue details... STATUS

  • Identiteetin hallintaan ja sen kehittämiseen liittyviä käsitteitä on määritelty eri tahoilla. Näitä käsitteitä tulisi yhdenmukaistaa ja päivittää Identiteetinhallinnan kehittämistarpeiden kokonaiskuvan mukaiseksi.
  • Ehdotettiin vietäväksi Haka-ohjausryhmään.

CSCIDEAPANKKI-96 - Getting issue details... STATUS

  • Kansainvälisen ja ainakin eurooppalaisen tilannekuvan kartoittaminen, sääntelystä ja sen kehityksesta sekä identiteetin hallintaan liittyvistä kehityskuluista yleensä

CSCIDEAPANKKI-97 - Getting issue details... STATUS

  • Yksilö- ja asiakaskeskeisen sekä esimerkiksi työantajat huomioivan ajattelutavan tunnistaminen ja omaksuminen kehittämisen lähtökohdaksi edellyttää toimia ajatuksen ja kulttuurin muutoksen vaalimiseksi
  • Todettiin, ettei vielä tiedetä kuka ja miten viedään eteenpäin, ja että tämän voisi ottaaa AAPAn ja FUCIOn kanssa ensin keskusteluun.

Ideamuotoilun tuloksena muualla työstettäväksi tunnistettujen asioiden näkyväksi tekeminen, kokoaminen ja hyödynnettäväksi tarjoaminen (dialla 44)

CSCIDEAPANKKI-148 - Getting issue details... STATUS

  • No labels