You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Next »

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)

KOOTukiryhmän muodostavat:

 • Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteistyöverkosto
 • AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • OHA-forum - Yliopistojen opintohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • Opetushallitus
 • Synergiaryhmä - opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto
 • Digipedaverkosto
 • IR-tekijäverkosto

Ryhmän tehtävät

 • Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 • Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 • Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 • Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 • Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 • Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.

Ryhmän jäsenet

 • Puheenjohtaja: Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea AMK (etunimi.sukunimi@laurea.fi
 • Varapuheenjohtaja: Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto (etunimi.t.sukunimi@jyu.fi)
 • Suvi Junes, Digipedaverkosto, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Olli Vesterinen, Digipedaverkosto, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Sami Hautakangas, OHA-Forum, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Krister Karlström, AAPA, Arcada Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@arcada.fi)
 • Jenni Kokko, IR-tekijäverkosto, Jyväskylän yliopisto (etunimi.m.sukunimi@jyu.fi)
 • Joonas Mäkinen, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Airi Hirvonen, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi)
 • Aila Markus, Synergiaryhmä, Vaasan yliopisto (etunimi.sukunimi@uwasa.fi)
 • Päivi Vähäsalo, Synergiaryhmä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@seamk.fi)
 • Merja Väistö, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Christa Winqvist, FUCIO, Aalto-yliopisto (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Vilho Kolehmainen, Digivisio
 • Hanna Nordlund, Digivisio
 • Sihteeri: Kirsi Pispa, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)

Ryhmän asiantuntijat

 • Marko Borodavkin, AMK-OHA  (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö (etunimi.sukunimi@minedu.fi)
 • Johanna Luomala, OHA-forum (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Minna PylkkönenCSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Emilia Reitamo, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Jaakko Riihimaa, AAPA, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi)
 • Teemu Seesto, FUCIO, Turun yliopisto (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Ryhmän toiminta

 • No labels