Tältä sivulta löytyvät kootusti Virkailijan Opintopolun palveluihin liittyvät ohjelinkit Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) valtionavustusrahoitusta saaville ammatillisen koulutuksen järjestäjille, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille sekä hankintakoulutusrahoitusta saaville muun kuin säännellyn koulutuksen toimijoille. Huomaathan, että mikäli ammatillisen koulutuksen järjestäjä tai vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjä järjestää JOTPA:n hankintana rahoittamaa muuta kuin säänneltyä koulutusta, tulee sen osalta koulutuksen järjestäjän perehtyä muuta kuin säänneltyä koulutusta koskeviin ohjeisiin ja tallentaa muun kuin säännellyn koulutuksen tiedot näistä koulutuksista annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koulutustoimijakohtaisista osioista löydät palvelukohtaiset ohjeet, neuvontaosoitteet ja yhteystiedot löydät kyseistä palvelua koskevan otsikon alta. Palvelukohtaisiin koulutuksen järjestäjien ohjeisiin pääset alla olevista linkeistä.

Ruotsinkielinen vastaava ohjesivu löytyy täältä: Anvisningar för utbildningsanordnare med finansiering av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (JOTPA/SKOLS)

Sisällys

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

eHOKS-palvelu

eHOKS-palvelun käyttöohjeet:
eHOKS-palvelun ohjeet koulutuksen järjestäjälle

Yhteystiedot:
ehoks@opintopolku.fi

KOSKI-palvelu

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) voi myöntää valtionavustusta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen ja tutkinnon osien järjestämiseen. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän on tallennettava KOSKI-tietovarantoon lain mukaiset tiedot ammatillisessa koulutuksessa olevista opiskelijoistaan.  Opiskeluoikeuksien tiedot tallennetaan ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuksia koskevan ohjeistuksen mukaisesti koulutuksessa oleville oppijoille tilanteissa, joissa ammatillisen koulutuksen järjestäjä järjestää säänneltyä ammatillista koulutusta JOTPA:n myöntämällä valtionavustusrahoituksella. Opiskeluoikeudet luodaan koulutuksen alkaessa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavista koulutuksista. Tietojen tallentamisessa noudatetaan ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuksien tallentamisen ohjeistusta.
JOTPA:n myöntämää valtionavustusrahoitusta saaneen ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee lisäksi tallentaa 1.1.2022 - 31.12.2022 välisenä aikana järjestetyn, valtionavustuksella rahoitetun ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustiedot KOSKI-tietovarantoon siten, että kyseiset opiskeluoikeus- ja suoritustiedot ovat tallennettuna viimeistään 30.4.2023.


Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät

Opintopolun vastuukäyttäjä ja palvelukohtaiset pääkäyttäjäoikeudet


Mikäli vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjä on yksityinen koulutustoimija, jolla ei ole vielä Opintopolun vastuukäyttäjää eikä käyttöoikeuksia mihinkään Virkailijan Opintopolun palveluun, tarvitsee oppilaitoksen ylläpitäjä tai oppilaitos ensimmäiseksi Opintopolun vastuukäyttäjän, joka voi myöntää muiden palveluiden (ePerusteet, KOSKI) pääkäyttäjäoikeuksia. Jos ei ole tiedossa, onko oppilaitoksella tai sen ylläpitäjällä Opintopolun vastuukäyttäjää tai kuka Opintopolun vastuukäyttäjäksi on nimetty, voit kysyä neuvoa Opetushallituksesta osoitteista yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi tai koski(at)opintopolku.fi.

Opintopolun vastuukäyttäjän nimeäminen ja käyttöoikeuden hakeminen:
Opintopolun vastuukäyttäjän ohjeet

Mikäli oppilaitoksen ylläpitäjällä on jo Opintopolun vastuukäyttäjä, mutta ei kaikkia tarvittavia palvelukohtaisia pääkäyttäjiä, tutustu ePerusteet-palvelun sekä KOSKI-palvelun käyttäjähallinnan ohjeisiin. Löydät linkit alta.

ePerusteet-palvelu

Jatkuvaan oppimiseen suunnattujen vapaan sivistystyön koulutusten paikalliset kuvaukset lisätään ePerusteet-palveluun viimeistään koulutuksen alkaessa. Suunnitelma lisätään ja julkaistaan VST ja JOTPA -työkalun avulla.

Ohjeet VST ja JOTPA -työkaluun vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/8378322/tiedot

ePerusteet-palvelun asiakaspalvelu ja neuvonta:
eperusteet(at)opintopolku.fi

HUOM! Ennen vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden luomista on oppilaitoksen ylläpitäjän julkaistava paikallinen suunnitelma ePerusteet-palvelun VST ja JOTPA -työkalulla. ePerusteet-palvelussa generoidaan automaattisesti opintokokonaisuuden tasolle nelinumeroinen opintokokonaisuuden koodi julkaisun yhteydessä. Oppilaitoksen ylläpitäjä poimii julkaistusta suunnitelmasta opintokokonaisuuden koodin talteen ja lisää sen KOSKI-palveluun opiskeluoikeuden tietoihin opiskeluoikeutta luodessaan. Opintokokonaisuuden koodiarvo on pakollinen tieto KOSKI-palveluun jatkuvaan oppimiseen suunnattua vapaan sivistystyön opiskeluoikeutta lisättäessä. Opintokokonaisuuden koodiarvotiedon avulla muodostetaan linkitys KOSKI-palvelussa olevalta opiskeluoikeudelta ePerusteet-palvelusta löytyvään koulutuksen kuvaukseen.

KOSKI-palvelu

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) voi myöntää valtionavustusta vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään koulutukseen. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaan vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän on tallennettava KOSKI-tietovarantoon tiedot jatkuvaan oppimiseen suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa olevista oppijoista.  Opiskeluoikeuksien tiedot tallennetaan vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia koskevan ohjeistuksen mukaisesti koulutuksessa oleville oppijoille tilanteissa, joissa vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjä järjestäjä järjestää vapaan sivistystyön koulutusta JOTPA:n myöntämällä valtionavustusrahoituksella.

Opiskeluoikeudet luodaan koulutuksen alkaessa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavista koulutuksista. Tietojen tallentamisessa noudatetaan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamien vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksien tallentamisen ohjeistusta.

JOTPA:n myöntämää valtionavustusrahoitusta saaneen oppilaitoksen ylläpitäjän tulee lisäksi tallentaa 1.1.2022 - 31.12.2022 välisenä aikana järjestetyn, valtionavustuksella vapaan sivistystyön koulutuksen opiskeluoikeustiedot KOSKI-tietovarantoon siten, että kyseiset opiskeluoikeus- ja suoritustiedot ovat tallennettuna viimeistään 30.4.2023.

Ohjeet jatkuvaan oppimiseen suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opiskeluoikeuksien luomiseen KOSKI-palvelussa ja ohjeet opiskeluoikeuksien tietojen tallentamiseen KOSKI-syöttökäyttöliittymässä:
5. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksilla rahoittamat vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet
Perustoiminnot KOSKI-palvelun käyttöliittymässä
KOSKI-palvelun käyttäjähallinta ja tietosuoja

Ohjeet linkityksen muodostamiseen KOSKI-palvelusta ePerusteet-palvelun paikalliseen kuvaukseen:
6. Koulutuksen kuvauksen linkittäminen ePerusteet-palvelusta vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle


KOSKI-palvelun asiakaspalvelu ja neuvonta:
koski(at)opintopolku.fi

Jatkuvien hakujen järjestämisohjeet (tarjonta, haku, valinnat)

Yleisesti: Jatkuvien hakujen ohjeet

Muun kuin säännellyn koulutuksen järjestäjät

Organisaatioiden rekisteröintipalvelu

Opintopolun virkailijapalveluiden (https://virkailija.opintopolku.fi) käyttöönotto edellyttää, että palvelusta löytyvät tiedot koulutustoimijasta, oppilaitoksesta ja käyttäjistä (virkailijoista).

Organisaation, joka ei löydy Opintopolun Organisaatiopalvelusta, tulee rekisteröityä palveluun ennen muiden virkailijapalveluiden käyttöönottoa. Koulutustoimijan edustaja, jolle on kirjattu oikeus asioida organisaation puolesta, rekisteröi organisaation tiedot ja nimeää pääkäyttäjän. JOTPA-ylläpitäjän hyväksyttyä tiedot, Opintopolun virkailijapalveluihin muodostetaan koulutustoimijan ja oppilaitoksen tiedot ja pääkäyttäjälle lähetetään kutsu käyttäjätunnuksen luontia varten. Pääkäyttäjä voi kutsua palveluun muita käyttäjiä. Virkailijapalveluiden käyttö alkaa organisaation rekisteröitymisellä osoitteessa https://rekisterointi.opintopolku.fi/jotpa

Ohjeet rekisteröitymiseen:
Organisaatioiden rekisteröintipalvelun käyttöohjeet

HUOM! Opintopolun Organisaatiopalvelusta löytyvät jo esi- ja perusopetuksen järjestäjien, toisen asteen koulutuksen järjestäjien, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiedot, joten niiden organisaatioiden ei pidä erikseen rekisteröityä Opintopolun Organisaatiopalveluun. Niiden koulutustoimijoiden, joiden ei tarvitse erikseen rekisteröityä, tulee kuitenkin huolehtia tarvittavien käyttöoikeuksien hankkimisesta ja hallinnasta. Korkeakoulujen 'Pääkäyttäjä (kk)'-käyttäjät voivat myöntää oman organisaationsa henkilöille Jotpa-pääkäyttäjäoikeuksia.

Jotpa-pääkäyttäjä ja käyttöoikeuksien hallinta


Rekisteröitymisen yhteydessä nimetyllä organisaation Jotpa-pääkäyttäjällä sekä korkeakoulun Pääkäyttäjä (kk) -käyttöoikeusroolilla lisätyllä Jotpa-pääkäyttäjällä on oikeus myöntää KOSKI-palvelun pääkäyttäjä-, tallentaja- ja katselija (ei erityisiä henkilötietoja) -käyttöoikeuksia toisille saman organisaation henkilöille.
Tarvittaessa kysy neuvoa käyttöoikeuksien hallintaan liittyen osoitteista yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi tai koski(at)opintopolku.fi.

ePerusteet-palvelu

Muiden kuin säänneltyjen koulutusten paikalliset kuvaukset lisätään ePerusteet-palveluun viimeistään koulutuksen alkaessa. Suunnitelma lisätään ja julkaistaan VST ja JOTPA työkalun avulla. 


Ohjeet VST ja JOTPA -työkaluun vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/8378322/tiedot

ePerusteet-palvelun asiakaspalvelu ja neuvonta:
eperusteet(at)opintopolku.fi


HUOM!
Ennen muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeuden luomista KOSKI-palveluun, on koulutustoimijan julkaistava paikallinen suunnitelma ePerusteet-palvelun VST ja JOTPA -työkalulla. ePerusteet-palvelussa generoidaan automaattisesti opintokokonaisuuden tasolle nelinumeroinen opintokokonaisuuden koodi suunnitelman julkaisun yhteydessä. Koulutustoimija poimii julkaistusta suunnitelmasta opintokokonaisuuden koodin talteen ja lisää sen KOSKI-palveluun opiskeluoikeuden tietoihin opiskeluoikeutta luodessaan. Opintokokonaisuuden koodiarvo on pakollinen tieto KOSKI-palveluun muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeutta lisättäessä. Opintokokonaisuuden koodiarvotiedon avulla muodostetaan linkitys KOSKI-palvelussa olevalta opiskeluoikeudelta ePerusteet-palvelusta löytyvään koulutuksen kuvaukseen.

KOSKI-palvelu

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) voi hankkia koulutusta ja muita osaamispalveluita. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaan toimijan, joka järjestää Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annetussa laissa tarkoitettua palvelukeskuksen hankkimaa, muuta kuin säänneltyä koulutusta, on tallennettava mainitussa koulutuksessa olevista opiskelijoistaan KOSKI-tietovarannon muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin tiedot koulutuksessa olevista oppijoista.  Opiskeluoikeuksien tiedot tallennetaan muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeuksia koskevan ohjeistuksen mukaisesti kyseisessä koulutuksessa oleville oppijoille. Opiskeluoikeudet luodaan koulutuksen alkaessa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavista koulutuksista. Tietojen tallentamisessa noudatetaan muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeuksien tallentamisesta annettuja määräyksiä ja ohjeistusta. JOTPA:n muun kuin säännellyn koulutuksen järjestämiseen myöntämää hankintarahoitusta saaneen koulutustoimijan tulee lisäksi tallentaa 1.1.2022 - 31.12.2022 välisenä aikana järjestetyn muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeustiedot KOSKI-tietovarantoon siten, että kyseiset tiedot ovat tallennettuna viimeistään 30.4.2023.

Ohjeet muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeuksien luomiseen KOSKI-palvelussa ja ohjeet opiskeluoikeuksien tietojen tallentamiseen KOSKI-syöttökäyttöliittymässä:
Muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeudet
Perustoiminnot KOSKI-palvelun käyttöliittymässä
KOSKI-palvelun käyttäjähallinta ja tietosuoja


Ohjeet linkityksen muodostamiseen KOSKI-palvelusta ePerusteet-palvelun paikalliseen kuvaukseen:
Koulutuksen kuvauksen linkittäminen ePerusteet-palvelusta muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeudelle

KOSKI-palvelun asiakaspalvelu ja neuvonta:
koski(at)opintopolku.fi


HUOM! Uusille käyttäjille suunnattu ja palvelun perusasioiden kertaamiseen keskittyvä 'KOSKI-palvelun perusteet ja käyttäjähallinta'-webinaari sekä muut koulutustallenteet löytyvät täältä:
Koulutukset ja tilaisuudet

Neuvontaa KOSKI-palvelun käyttämiseen on saatavilla myös
KOSKI-klinikoilla:
KOSKI-klinikat

Koulutustarjonta

Riippuen siitä, löytyykö organisaationne jo Opintopolun organisaatiopalvelusta ja mikä kyseisen organisaation oppilaitostyyppi on, saatatte joutua soveltamaan aiemmin mainittuja ohjeita jatkuvien hakujen osalta tai korkeakoulutarjonnan osalta seuraavia ohjeita:

Mikäli rekisteröit organisaatiosi organisaatioiden itserekisteröitymispalvelun kautta, voit tallentaa muu koulutus -tyyppistä koulutusta Opintopolun koulutustarjontaan ja esitettäväksi opintopolku.fi:ssä:


Yhteystiedot ja neuvonta

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamat koulutukset Virkailijan Opintopolun palveluissa


Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksilla rahoittama säännelty ammatillinen koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus sekä hankintana rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen tiedot tallennetaan Opetushallituksen ylläpitämiin palveluihin. Palvelukohtaisissa kysymyksissä, otathan yhteyttä palvelukohtaisiin neuvontaosoitteisiin. Löydät Opetushallituksen ylläpitämien palveluiden neuvontaosoitteiden yhteystiedot tältä sivulta koulutustoimijakohtaisista osioista.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksilla tai hankintana rahoittama säännellyn korkeakoulutuksen tiedot tallennetaan CSC:n ylläpitämään Virta-palveluun. Niihin liittyvissä kysymyksissä, otathan yhteyttä CSC:hen:
VIRTA-opintotietopalvelu

JOTPA:n rahoituspäätöksiin liittyvissä kysymyksissä, otathan yhteyttä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseen:
info(at)jotpa.fi tai rahoitus(at)jotpa.fi.

Esimerkkikuva:
  • No labels