Tälle sivulle päivitetään n. kuukauden välein vuoden 2023 digikehittämisen eteneminen.  Taulukkoa käydään yhdessä läpi vastuuhenkilöiden (Palveluvastaavien ja projektipäälliköiden) kanssa kerran kuukaudessa, samassa yhteydessä keskustellaan mahdollisista Digipalveluomistajien ryhmälle vietävistä asioista.

Palvelu/toiminto

Tyyppi

UUDISTUS

JATKOKEHITYS

UUSI PALVELU

PERUUTETTU

Tavoitteet (sanallinen kuvaus)
 • Tunnistetut toiminnallisuudet ja aikataulut (milloin tarvitaan), arvio kehittäjäresurssi tarpeesta
JiraRiippuvuudet

Lyhyt kuvaus siitä missä mennään, mahdolliset haasteet/esteet

Tila

SUUNITTELU

KEHITYS 

VALMIS


Yhteyshenkilö/

projektipäällikkö/

palveluvastaava

Lukio LUDOS koepankki ja lukiodiplomipalvelu nyk SUKOn uudistus

UUDISTUS

Opetushallitus tarjoaa Ludos-palvelun verkkopohjaisena. Ludos-palvelu sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä suulliseen kielikokeeseen, lukiodiplomiin ja puheviestinnän päättökokeeseen. Ludos-palvelusta saatavat kokeet ovat käyttäjille -maksuttomia.

Tavoitetilan kuvaus

Aikataulu ja vaiheistus

 • Ympäristöjen pystytys
  • kehitys
  • testi
  • tuotanto
 • Ylläpitäjän näkymä
  • Tehtävien hallinta
  • Ohjeiden hallinta
  • Todistusten hallinta
 • Opettaja näkymät x 3 (suullinen kielikoe, puheviestintä, lukiodiplomi)
  • Tehtävät
   • tehtävien suodattaminen
  • Ohjeet
  • Todistukset
 • Koetehtävien valinta
 • Koetehtävien koostaminen
 • Koetehtävien lähettäminen opiskelijalle (pdf, jakaminen)
 • Koodistointegraatio
 • Käyttäjähallinta integraatio

Key Summary T P Status Story Points
Loading...
Refresh

Käyttäjähallinta

Koodistopalvelu

Lokalisaatio

Virkailijan työpöytä

MPass id

Oma Opintopolku

YTL kehitystyö, suullisen kielikokeen osalta

Lukiodiplomi uudistustyö

Kotokielitesti

Kehitystyössä käynnissä 15.sprintti

 • tuotantoympäristö pystyssä
 • Kuvan lisääminen
 • sisältöjen poisto
 • Käyttöliittymäkielen määräytyminen asiointikielen mukaan


Asiakastestaus käynnissä tehtävien osalta 

Palautteiden osalta tehty päätös, että kokeillaan palvelussa Suomi.fi laatutyökaluja

KEHITYS

Kehitys jatkuu vuonna 2024


Anu Halvari/Ulla

Uusi viestintäpalvelu

UUDISTUS

Uusi yleiskäyttöinen viestintäpalvelu sähköpostien lähettämiseen ja seuraamiseen
 • sähköpostien lähettäminen
  • rajapinnat
  • seurantakäyttöliittymä
  • perustoiminnallisuudet (esim. lähetysten hallinta; uudelleenlähetysmahdollisuus)

Key Summary Assignee Status
Loading...
Refresh

Kaikki sähköposteja lähettävät palvelut

Viestintäpalvelun uudistus

Backend-kehitys käynnissä

Seurantakäyttöliittymän mockup tulossa kommenteille


KEHITYS

(jatkuu keväällä 2024)

Riku Hanhinen/Ninni Ojanen

Opintopolun Osoitepalvelun uudistus

Osoitepalvelu-uudistus (rajattu pääsy)

UUDISTUS

Tehdään välttämättömiä uudistuksia teknologioihin sekä käytettävyyteen 
 • projektin rajaukset (vrt. CRM, palautejärjestelmä)
 • käyttäjähaastattelut
 • käyttöliittymäsuunnittelu ja leiskat
 • teknologiavalinnat
 • toiminnallisuudet (työn alla)

Key Summary Assignee Status
Loading...
Refresh


Asiakkuudenhallinta, palauteprosessi,  viestinvälityspalvelu, organisaatiopalvelu, käyttöoikeuspalvelu, OIVA, mahdollisesti KOUTA, VALOS (ei MVP)

rajaukset CRM/osoitepalvelu alustavasti sovittu Annikan ja Elinan kanssa

Käyttäjien haastatteluja (5 kpl) ollut toukokuussa 2023, tekninen toteutus syksyllä 2023

KEHITYS

Heidi Bergström

Opintopolku: 

CAS-Oppijan uudet toiminnallisuudet ja parannukset

JATKOKEHITYS

 • Mahdollistaa muiden kirjautumistapojen kuin suomi.fi-tunnistautumisen käytön kirjautuessa Opintopolun palveluihin oppijan puolella. 
 • Helpottaa ylläpidettävyyttä
 • Tukee identiteetinhallinnan toteutumista Opetushallituksessa
 • VARDAn käyttämän valtuudet-virityksen poisto cas-oppijasta 
 • Uudet kirjautumistavat (mpass, haka) suomi.fi:n rinnalle
 • LoA-tasojen määrittely OPH:n palveluiden näkökulmasta ja mahdollinen MFA-toteutuksen laajennus oppijoiden kirjautumiseen

Key Summary Assignee Status
Loading...
RefreshSIIRTYYsiirtyy (Opintopolku 2027)

Laura von der Hagen

Opintopolku: 

Valintapalveluiden uudistus

UUDISTUS

Korvataan vanhentunut käyttöliittymäteknologia uudella, parannetaan samalla käyttäjien työnkulkuja, parannetaan valintapalvelujen ylläpidettävyyttä ja mahdollistetaan resurssioptimointi. Toteutetaan tuki ammatillisten arvosanojen korotuksille
 • Ammatillisten arvosanojen korotukset
 • Mahdollisuus suorittaa valintalaskentoja useammalla kontilla
 • Kirjastopäivitykset
 • dokumenttipalvelusta luopuminen
 • käyttöliittymän suunnittelu
 • käyttöliittymän uudelleenkirjoitus
 • valintalaskennan tulosten siirto relaatiotietokantaan
 • seurantapalvelusta luopuminen

Key Summary Status Työmääräarvio
Loading...
Refresh

Valintojen toteuttaminen

Hakemuspalvelu

Koulutustarjonta

Suoritusrekisteri

KOSKI

Kehitystyö käynnissä. Tekniset tehtävät (esim. kirjastopäivitykset ja muut ylläpidettävyyttä parantavat toimet) alkavat olla valmiita. Käyttöliittymän suunnittelu on aloitettu ja samalla aletaan siirtyä läyttöliittymän uudistamiseen.

SUUNITTELUKEHITYS

(jatkuu keväällä 2024)

Mikko Eronen

Opintopolku:

Omatsivut frontend-uudistus ja palvelun saavutettavaksi tekeminen

UUDISTUS

Korvataan vanhentunut käyttöliittymäteknologia uudella ja samalla varmistetaan saavutettavuusvaatimusten täyttyminen

VTKU-95 - Getting issue details... STATUS

Key Summary Status Työmääräarvio
Loading...
Refresh


Tehdään loppusyksyllä

SUUNITTELU

(jatkuu keväällä 2024)

Mikko Eronen / Marcus Caselius

Opintopolku:

Hakemuspalvelu + toisen asteen prosessi

JATKOKEHITYS

Kehitetään hakemuspalvelua 2. asteen yhteishakuihin ja jatkuviin hakuihin sekä korkeakoulujen hakuihin.
 • Painikkeet yksi valittavissa-elementti ja Painikkeet yksi valittavissa, koodisto-elementti selkeämmäksi
 • Hakemuspalvelu: hakijalle spostitse tieto, että on mukana vain harkinnanvaraisessa haussa
 • Lähtökoulu yhteishaun hakemukselle jos 8.lk/7lk/valmistava
 • Hakijat-rajapinnan muodostaminen KOUTA-ajassa ja uudet tiedot
 • Hakemuspalvelu: Näkymä opoille liitteisiin


 • Pohjakoulutusmoduuli jatkuvien hakujen käyttöön
 • Toisen asteen jatkuville hauille ja kk ei tutkintoon johtaville oma paikka vastaanotettavissa -meili
 • Lähtökoulun hakeminen myös jatkuvan haun hakemuksille
 • Hakemuspalvelu: yksittäisen viestin lähettäminen hakijalle ilman muokkauslinkkiä
 • Hakemuspalvelu: virkailija voi tallentaa muistiinpanon joukolle hakemuksia (massamuistiinpano)


 

Key Summary Status Työmääräarvio
Loading...
RefreshKehitys ensimmäisten töiden osalta käynnissä. Työtä jaksotettu tammi-syyskuulle

Karsittu myös tekemistä, jotta mahtuu n. 65 HTP raamiinVALMIS

Marcus Caselius

MPASSid ja aws-evaluointi/siirron käynnistäminen

 

JATKOKEHITYS

Selvitetään miten aws-ympäristö sopii tunnistuksenvälityspalvelun ylläpitämiseen.

Kustannus/ominaisuushyödyt.

https://intra.oph.fi/pages/viewpage.action?pageId=132842440

Reaktorilta MPASSid-aws-selvitykseen konsultti

VALMIS


Valmistuu 04/2023 loppuun mennessä.

Kiira Noponen

Yleiskäyttöisten rekisteröintipalvelu MPASSid:lle 

JATKOKEHITYS

Ensin kustannusarvio yleiskäyttöisten tiimiltä.

Katetaan MPASSid v. 2022 siirtyvillä määrärahoilla.


https://jira.eduuni.fi/browse/OH-965
PERUUTETTU


MPASSid viestintä

 

PERUUTETTU

https://intra.oph.fi/pages/viewpage.action?pageId=132841918PERUUTETTU


Oikeustulkkirekisteri

 

UUDISTUS

Oikeustulkkirekisterin uudistus.Julkaistu 14.2.2023

VALMIS

Saara Kalajoki

ePerusteet jatkokehitys


JATKOKEHITYS


Palvelun kehittämissuunnitelma 2023

 • Perusteisiin tehtävien muutosten versiohistorian hallinnointi julkisella puolella sekä paikallisissa suunnitelmissa
 • Puuttuvien koulutustyyppien tuki ja vanhojen työkalujen alasajo
 • Julkisen puolen käytettävyysparannukset
 • Tekninen järjestelmäkehitys
 • Osaamismerkit


EP-3424 - Getting issue details... STATUS (mahdollinen jatkokehitys ops-tasolla)

EP-3070 - Getting issue details... STATUS

EP-3032 - Getting issue details... STATUS  

EP-3489 - Getting issue details... STATUS

EP-3889 - Getting issue details... STATUS

EP-3781 - Getting issue details... STATUS

Koski

KoulutustarjontaVALMIS


VALMIS


KEHITYS

KEHITYS

VALMIS

KEHITYS

Marjut Anderson

Yleiskäyttöiset palvelut:

Kaksivaiheisen tunnistamisen toteutus virkailijan Opintopolkuun

JATKOKEHITYS

Toteutetaan kaksivaiheinen tunnistaminen porrastetusti virkailijan palveluihin.

Miksi?

 • lisää palvelun käytön luotettavuutta
 • suojelee rekisterien ja tietovarantojen sisältämiä henkilötietoja väärinkäytöksiltä
 • lakisääteinen vaatimus (DPL 6.2)
 • autentikaattoriyhteensopiva MFA
 • valinnainen käyttäjille
 • käyttöönotto vaatii suomi.fi-tunnistautumisen
 • mahdollisuus resetoida
 •  
 • ohjeistukset ja viestintä

Key Summary Assignee Status T
Loading...
Refresh

linkittyy MPASSid:n käyttöönottoon virkailijassa ja Oma Opintopoilun kirjautumistapojen laajentumiseen

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöönotto vapaaehtoinen ja vaatii puhelimeen asennettavaa autentikaattorisovellusta.

VALMIS


Laura von der Hagen

Yleiskäyttöiset palvelut:

MPASSid-kertakirjautuminen virkailijan palveluihin

JATKOKEHITYS

Mahdollistetaan kertakirjautuminen MPASSid:llä virkailijan Opintopolkuun. Miksi?

 • helpottaa palveluihin kirjautumista ja palveluiden käyttöä
 • vähentää asiakaspalvelun tarvetta
 • lisää virkailijoiden tasapuolista kohtelua: Haka on jo käytössä
 • SAML2 tuki
 • Apero CAS-kustomointien yhdenmukaistaminen (oppija/virkailija)
 • käyttöönottokoulutukset, ohjeistukset ja viestintä
 • leiska

Key Summary Assignee Status
Loading...
Refresh

linkittyy MFA:n käyttöönottoon ja Oma Opintopolkuun


VALMIS

Laura von der Hagen

Yleiskäyttöiset palvelut:

Oppijanumerorekisterin tietosisältöjen muutokset

JATKOKEHITYS

Tallennetaan uudet tietosisällöt oppijanumerorekisteriin, kehitetään oppijanumerohaun rajapintoja ja raportteja. Miksi?

 • Tukee identiteetinhallinnan toteutumista Opetushallituksessa ja OPH:n ulkopuolella
 • yksilöinnin automatisointi
 • oppijanumeron populointi koulutustoimialan käyttöön (mm. MPASSid, Digivisio)
 • uudenmuotoisen hetun tallennus
 • etärekisteröity-tiedon tallennus
 • muiden tunnisteiden tallennus (HYT, eIDAS)
 • oppijoiden tuontiraportin parannukset
 • oppijanumerorajapintojen jatkokehitys (työn alla)

Key Summary Assignee Status
Loading...
Refresh

linkittyy VTJ-muutosrajapinnan käyttöönottoon


KEHITYS


Yleiskäyttöiset palvelut:

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto ja palveluväylän pystytys

JATKOKEHITYS

Toteutetaan integraatio DVV:n uuteen VTJ-muutosrajapintaan. Miksi?

 • pakollinen vuoden 2024 loppuun mennessä
 • nykyinen muutostietopalvelu elinkaaren lopussa, uusien tietosisältöjen lisääminen olisi järkevää toteuttaa suoraan uuteen rajapintaan
 • palveluväylän pystytys
 • rajapinnan koodaus (työn alla)
 • tietoluvan päivitys 
 • testaus palveluväylän kanssa
 • yliheitto

Key Summary Assignee Status
Loading...
Refresh


DVV tietolupa saatu 23.8.2023. 

Testausvalmius 12/2023

KEHITYS


ODW uudistaminen

UUDISTUS

Uudistetaan opiskelijavalinnan raportointipalvelu, koska nykyinen palvelu on elinkaarensa lopussa ja vaikeasti ja kalliisti ylläpidettävä, eikä ole käyttäjäystävällinen
 • arkkitehtuurisuunnittelu
 • teknologioiden valinta
 • tietomallin suunnittelu
 • siirtotiedostojen tuottaminen
 • tietovaraston valmistelukerros
 • raportointipalvelu
 • vanhan ODW:n tiedot uuteen palveluun
https://jira.eduuni.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1106Outi Kivipelto

Kotoutumiskoulutuksen päätteeksi järjestettävän kielitestin mahdollistava digitaalinen järjestelmä

 

UUSI PALVELU

Päätötesti suomen ja ruotsinkieltä opiskeleville maahanmuuttajille osana kotoutumiskoulutusta
 • Kilpailutus
 • Jatketaan Jodan ja Abitin kehityksen seuraamista
 • LUDOS tehtäväpankkina


Odottaa nimityksiä OHRYyn

SUUNITTELU

Hanna Kilpeläinen

Valtionhallinnon kielitutkintojen (VKT) sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä

UUSI PALVELU

Erinomaisen taidon tutkinnon ilmoittautuminen ja  tutkintomaksun maksaminen sähköistetään.
 • Tarvittavat toiminnallisuudet kehitetty
 • Testaus
 • Auditointi


Odottaa auditointia ja julkaisua, arvioitu julkaisu kesällä 2023.

KEHITYS

Niina Juuti

Yleisten kielitutkintojen (YKI) ilmoittautumisjärjestelmä

JATKOKEHITYS


Ilmoittautumisjärjestelmän tekninen päivittäminen sekä käyttöliittymien uudistus 
 • Julkisen käyttöliittymän uudistus
 • Virkailijan käyttöliittymän uudistus


Julkisen käyttöliittymän julkaisu tehty syksyllä 2023.

Virkailijan käyttöliittymän päivitys v. 2024 puolella.

SUUNNITTELU

Karoliina Sipovaara

Yleisten kielitutkintojen (YKI) tutkinto- ja arvioijarekisterit

UUSI PALVELU

Tutkinto- ja arvioijarekisterit ovat tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston hallinnoimia. Rekisterit on tarkoitus siirtää OPH:n hallintaan.
 • Projektisuunnitelma
 • Nykyisten rekistereiden kartoitus
 • Uusien rekisterien määrittelytyö
 • Lain yleisistä kielitutkinnoista (964/2004) uudistus?


Tekninen selvitys aloitettu lokakuussa 2023, sen pohjalta tehdään itse siirron toteutuksen suunnitelma.

Selvittelyssä rekisterien tietosisällön eriyttäminen JY:n YKI-sovelluksesta.

SUUNNITTELU

Karoliina Sipovaara

Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän (AKT) tutkintorekisterin uusinta

UUDISTUS

Tutkintorekisterin uudistus
 • Projektisuunnitelma
 • Nykyisten rekistereiden kartoitus
 • Uusien rekisterien määrittelytyöSUUNITTELU

Terhi Seinä ja Saara Kalajoki

Tutkintojen tunnustamisen vertaileva tutkintotietokanta

UUSI PALVELU

Ulkomaisten korkeakoulututkintojen vertaileva tutkintotietokantaSUUNITTELU

Sinikka Tamminen

Tutkintojen tunnustamisen kuittitoiminnallisuus

JATKOKEHITYS

Kuittitoiminnallisuus tutkintojen tunnustamisen hakulomakkeen yhteyteenVALMIS

Julkaistu 20.2.2023

Salla Lauerma

Varda: Vipunen-rajapinta

JATKOKEHITYS

Toteutetaan uusi rajapinta Vardan ja Vipusen välille, jotta tiedonsiirto sujuvoituisi, vähentää manuaalista työtä ja parantaa prosesseja
 • määrittelyt Vipunen-tiimin kanssa
 • rajapinnan toteutus
 • tietopalvelusopimus

OPHVARDA-2328 - Getting issue details... STATUSVALMIS

Laura von der Hagen

Aino Röksä

Vardan automaattimuistutukset

JATKOKEHITYS

Vardasta voidaan lähettää automaattisia muistutuksia käyttäjille.
 • viestipohjat
 • parametrit
 • viestin lähetys (AWS SES)

OPHVARDA-2490 - Getting issue details... STATUSVALMIS

Laura von der Hagen

Aino Röksä


 • No labels