E-aineistotyöryhmä

Tämä on AMKIT-korsortion e-aineistoryhmän työskentelyalue e-aineistoja koskevissa asioissa.

 

E-aineistoryhmä tukee AMK-kirjastoja e-aineistojen hankinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa yhteistyössä muiden työryhmien kanssa.
Ryhmä pyrkii edistämään myös e-aineistoihin liittyvien hyvien käytäntöjen jakamista. E-aineistoryhmä tarjoaa välittäjille ja kustantajille mahdollisuuden e-aineistojen pilotointiin yhteistyössä työryhmän kirjastojen kanssa.

 

Ryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Marjo Lahdenranta, LAMK

Jäsenet
Hanna-Riina Aho, Centria
Tuula Ala-Hakuni, SeAMK
Hannu Jokiranta, Laurea
Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia
Annamari Pudas, Lapin AMK

 

Haku

Sivuston vastaavat: AMKIT-konsortion E-aineistoryhmä Marjo Lahdenranta, pj. (LAMK), Tuula Ala-Hakuni (SeAMK), Annamari Pudas (Lapin AMK), Hanna-Riina Aho (Centria), Hannu Jokiranta (Laurea) ja Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia).

Tilan sivurakenne