Ammattikorkeakoulujen Open Access -hanke 2007–2009

Ammattikorkeakoulut toteuttivat yhdessä kansallisen verkkokirjaston vuosina 2007–2009. OA-hankkeen tavoitteena oli avoimen julkaisutoiminnan edistäminen maamme ammattikorkeakoulujen piirissä. Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen rahoittaman yhteishankkeen puitteissa toteutettiin kaksi osakokonaisuutta: verkkojulkaisu OSAAJA.net (yhdistyi sittemmin Kever -lehden kanssa UAS Journaliksi) sekä verkkokirjasto Theseus.

Projektin keskeisenä tavoitteena oli saada  ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokset sekä opinnäytteet aiempaa paremmin saavutettaviksi. Hankkeen aikana luotiin käytänteet Theseus-toiminnoille. Hankkeen hallinnosta vastasi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sen ohjausryhmässä oli edustajat Arene ry:stä , AMKIT-konsortiosta, CSC:ltä ja Opetusministeriöstä. Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikki Suomen ammattikorkeakoulut olivat mukana Theseus-verkkokirjastossa Poliisiammattikorkeakoulua ja Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua lukuunottamatta.

OA-hankkeen loppuraportti Theseuksen osalta


  • No labels