1. Visio

Theseus-viestintää on kolmenlaista: 1) varsinaisten Theseus-toimijoiden kesken (rukkaset, ohjausryhmä, Kansalliskirjasto) 2) Amkien sisäinen tiedottaminen (amk-kirjastoille, johto) 3) ulkoinen tiedottaminen ja Theseuksen tunnetuksi tekeminen.

Visio: Theseus-viestintä on avointa ja selkeää sekä tukee kehittämistyötä ja tekee Theseusta tunnetuksi niin amkien sisällä kuin maailmalla.

2. Viestintäkanavat

- theseus-rukkaset

  • virheilmoitukset rukkasille ja kansalliskirjastoon

- amk-kirjastot -lista

  • tiedotteet katkoksista, Theseuksen uusista asioista

- Theseus-yhteydenpito -lista

  • tiedotteet Theseuksen kehittämisestä
  • uudistusideat, kyselyt
  • kirjastot tiedottavat omassa amkissa

- Facebook

  • tiedotteiden ja uusien juttujen linkittäminen
  • ei pääviestintäkanava

- konferenssit ja seminaarit

- Alan lehdet: Kreodi, Kever-Osaaja

3. Tilaisuuksia, Theseus-markkinointia varten


4. Theseus -roll up IFLAan, 8.6. deadline
  • No labels