Child pages
  • Aineiston kuvailuun liittyviä linkkejä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kansalliset ryhmät

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumea) wiki

Linnea2-hankinta- ja luettelointityöryhmän wikialue (toimi 2010-2011)

Linnea2-luettelointityöryhmän vanhat sivut (-2009)

Kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmän sivut

Kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmän wiki

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä

AMKIT-konsortio: luettelointiryhmä

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelu (UKJ), työryhmä 1: aineiston kuvailu ja kokoelmien hallinta

Metatietovaranto-asioita

Metiva-wiki

 

Ohjeet, säännöt, formaatti

MARC 21 yhtenäisformaatit (Kansalliskirjasto)

MARC standards (Library of Congress)

MARC 21 -sovellusohje

Tuplakontolli Voyagerissa. Ohjeessa neuvotaan eräs tapa käyttää tuplakontrollia.

MARC 21 -sovellusohje musiikin luetteloijille

Sisällönkuvailuohje MARC-21 -formaattia varten 2013 (pdf)

Kuvailusääntöpalvelu

Lisä- ja apuohjelmat yms.

Uusin tag table

Poimintaluettelointi ja konvertointi: BookWhere & Usemarcon

BookWhere -ohje Linnea2-luethan-ryhmän wikissä (HUOM! Keskeneräinen).

Kansalliskirjaston Usemarcon-sivu

Pick and Scan -ohje Linnea2-luethan-ryhmän wikissä.

Sakke-haun ohje Linnea2-luethan-ryhmän wikissä.

Valion ohje täydennetään myöhemmin Linnea2-luethan-ryhmän wikiin.

Erilaisia työkaluja tietueiden korjaamiseen ym. löytyy North Western Universityn kirjaston sivulta:
http://www.library.northwestern.edu/public. Mm. VgerSelec ja Record reloader.

MarcEdit (ilmainen ohjelma MARC-tietueiden editointiin)

Kirjastoalan sanastoja yms.

AACR2 Abbreviations
Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto