Child pages
  • 5. Theseus-kehittämisryhmä ja vanha Theseus-ohjausryhmä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vuodenvaihteessa 2018 on Theseus-ohjausryhmän seuraajaksi perustettu Theseus-kehittämisryhmä, jonka jäseniä ovat Hanna Lahtinen, pj (Laurea), Minna Koistinen (Oamk),  sekä Theseus-asiantuntijat Minna Marjamaa (Laurea) ja Tiina Tolonen (Oamk). Keväällä 2019 kehittämisryhmän jäseniksi tulivat Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) ja Antti Nyqvist (Haaga-Helia). Ryhmä pyrkii kokoontumaan noin kerran kuukaudessa ja se käsittelee ajankohtaisia Theseuksen kehitystyössä meneillään olevia asioita sekä amk-kentältä mahdollisesti tulleita Theseukseen liittyviä kysymyksiä. Ryhmä järjestää myös Theseukseen liittyviä webinaareja ja muita tapahtumia.

Asialistat

AMKIT_Theseus_kery_asialista_2018_03_13.docx

Muistiot
Theseus-kehittämisryhmän muistio 27.9.2019 

Theseus-kehittämisryhmän muistio 17.5.2019
Theseus kehittämisryhmän muistio 2.4.2019
Theseus-kehittämisryhmän muistio 1.2.2019

Theseus_kehittämisryhmän muistio 13.3.2018.docx
Theseus_kehittämisryhmän muistio 24.4.2018

Theseus_kehittämisryhmän muistio 24.5.2018


_______________

Theseus-ohjausryhmä

Puheenjohtaja Teemu Makkonen (JAMK) kevään 2016 loppuun, jäseninä  Hanna Saario, (DIAK) puheenjohtaja 2016-, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen edustaja Nina Hyvönen, amk-opettajien edustaja Kaisu Kinnunen (Oamk) kesään 2016 saakka, amk-kirjastohenkilöstön edustaja Tommi Pälli (Mikkelin amk). Asiantuntijoina kokouksiin osallistuvat Minna Marjamaa (Laurea), Tiina Tolonen (Oamk) ja Samu Viita (Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut) sekä Anna-Liisa Holmström (LAMK).

Ohjausryhmän toimikausi on määritelty nykyisellään päättyväksi 31.12.2016.

Ohjausryhmän kokousta 18.12.2012 ei pidetty.

Ohjausryhmän kokoukset

Asialistat

Kokouksen asialista liitetään tähän noin viikkoa ennen kokousta.

Muistiot

Muistiot vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 10.2.2012 tekemän päätöksen mukaisesti muistiot tuodaan kuitenkin ennen varsinaista hyväksyntää wikiin, jotta päätökset saadaan tiedoksi kirjastoihin mahdollisimman pian kokousten jälkeen.

Muistio 21.11.2012
Muistio 12.4.2013 
Muistio 27.9.2013
Muistio 14.3.2014
Muistio 14.11.2014

Muistio 27.4.2015
Muistio 12.11.2015

Muistio 25.4.2016
Muistio 4.11.2016


  • No labels