Child pages
  • 5. Theseus-ohjausryhmä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ohjausryhmä

Puheenjohtaja Teemu Makkonen (JAMK) kevään 2016 loppuun, jäseninä  Hanna Saario, (DIAK) puheenjohtaja 2016-, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen edustaja Nina Hyvönen, amk-opettajien edustaja Kaisu Kinnunen (OAMK) kesään 2016 saakka, amk-kirjastohenkilöstön edustaja Tommi Pälli (Mikkelin amk). Asiantuntijoina kokouksiin osallistuvat Minna Marjamaa (Laurea), Tiina Tolonen (OAMK) ja Samu Viita (Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut) sekä Anna-Liisa Holmström (LAMK).

Ohjausryhmän toimikausi on määritelty nykyisellään päättyväksi 31.12.2016.

Ohjausryhmän kokousta 18.12.2012 ei pidetty.

Ohjausryhmän kokoukset

Asialistat

Kokouksen asialista liitetään tähän noin viikkoa ennen kokousta.

Muistiot

Muistiot vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 10.2.2012 tekemän päätöksen mukaisesti muistiot tuodaan kuitenkin ennen varsinaista hyväksyntää wikiin, jotta päätökset saadaan tiedoksi kirjastoihin mahdollisimman pian kokousten jälkeen.

Muistio 21.11.2012
Muistio 12.4.2013 
Muistio 27.9.2013
Muistio 14.3.2014
Muistio 14.11.2014

Muistio 27.4.2015
Muistio 12.11.2015

Muistio 25.4.2016
Muistio 4.11.2016  • No labels