Ajankohtaista

Viestintäryhmän puheenjohtajana vuoden 2016 loppuun toimii Hanna-Riina Aho (etunimi.sukunimi at centria.fi)

Tulevaa toimintaa 2016:

  • Viestinnän työpaja AMK-kirjastopäivien yhteydessä kesäkuussa
  • E-aineistoja koskevan markkinointimateriaalin tuottaminen
  • Konsortion viestintäsuunnitelman päivitys
  • Konsortion www-sivujen ylläpito
  • Kreodin alustan kehitystyö
  • Kreodi 3-4 numeroa Kreodin toimituksen sivut

Viestintäryhmä kokoaa tietoja AMK-kirjastoissa tuotetuista videoista

AMK-kirjastojen viestinnän Facebook-ryhmä Viestivä amk-kirjasto

AMK-kirjastot Facebookissa AMK-kirjastot

AMK-kirjastolaisia kirjastoalan lehtien toimituskunnissa

AMKIT-konsortion viestintäsuunnitelma on julkaistu keväällä 2013

  

Sivuston vastaavat: Hanna-Riina Aho (Centria), Leena Elenius (SeAMK), Minna Marjamaa (Laurea), Tiina Mäntylä (Lapin AMK), Asta Ojala (HAMK), Susanna Ruohomäki (Samk), Tuija Ylä-Sahra (JAMK), Ann-Kristin Åvall (Arcada).

 

 

Tilan sivurakenne
 
 

Haku