Luettelointiryhmä

Tämä on AMKIT-konsortion aiheiden yhteisöllisen käsittelyn alue. .....

Ryhmän jäsenet                        

  • Taru Fröjdholm / Centria
  • Mari Isokoski / Haaga-Helia
  • Mervi Kivirinta / Diak
  • Eeva Klinga-Hyöty / Haaga-Helia
  • Anna Kanerva Lamppu / Metropolia
  • Marja Puntalo / HAAGA-HELIA                  
  • Silja Saarikoski / Seamk
  • Irina Vikman / HAMK

Haku

Sivuston vastaavat: Luoettelointiryhmän jäsenet.

Tilan sivurakenne