E-aineistoryhmä (-2010)

- 31.8.2010

Ryhmän kokoonpano:
Sinikka Luokkanen (Hamk) pj., Pirkko Kuisma-Kursula (Oamk), Ulla Ohvo (Ekamk), Iiris Kuusinen (Kyamk), Arja Kuisma (Pkamk), Tarja Takaranta (AMKIT-konsortio), Ulla-Riitta Lahtinen (AMKIT-konsortio)

Ryhmän tehtävät: valmistella vuosittain FinELib-aineistomäärärahan jakosuunnitelma sekä amk-kirjastojen omia e-aineistokonsortioita yhdessä FinELibin aineistoryhmien amk-edustajien kanssa.


Koulutusryhmä (-2010)

- 31.8.2010
Ryhmän jäsenet:
Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) pj., Nina Hyvönen (Metropolia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Ryhmä järjesti henkilöstökyselyn v. 2007, yhteenveto oheisen linkin takana
AMK-kirjastohenkilöstökysely2007.pdf 135.80 KB


Laaturyhmä (-2010)

- 31.8.2010
Ryhmän kokoonpano: Marja Anttonen (Turun amk) pj., Maija Koponen (Ramk) ja Iiris Kuusinen (Kyamk)

Amk-kirjastojen yhteinen asiakaskysely on toteutettu viimeksi keväällä 2006; artikkelit tuloksista Kreodi 2/2006 ja Signum 6/2006.

Koko kirjastoverkolle suunnattu asiakaskysely järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2008. Yhteenvetoraportit ammattikorkeakoulukirjastojen osalta ja kaikkien kirjastosektoreiden vastauksista löytyvät oheisista linkeistä.

Keväällä 2010 järjestettiin järjestyksessään toinen kirjastosektorien yhteinen käyttäjäkysely, vastaukset amk-kirjastojen osalta linkitetty alle.
Asiakaskyselyn_tulokset_2008.pdf 9.37 MB

Asiakaskyselyn_tulosyhteenveto_2008_KK.pdf 2.29 MB
Yhteenveto 2010
Jari Tyrväinen osallistui v. 2007 yliopistokirjastojen ja STKS:n kanssa yhteisesti laaditun laatuoppaan toimituskunnan työhön. ”Laatu ratkaisee - laatutyön opas korkeakoulukirjastoille” on ilmestynyt Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran julkaisusarjassa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-96835-4-6


Tekniikkaryhmä ( -2009)

Ryhmän kokoonpano: Jussi Kärki (Samk) pj., Pertti Föhr (Lamk), Jouni Jääskeläinen (Savonia-amk), Iris Tahvanainen (Metropolia), Tarja Takaranta (AMKIT-konsortio) ja Päivi Järvinen (Kansalliskirjasto)

Ryhmän tehtävät: valmistella amk-kirjastojen yhteisiä tietotekniikkahankkeita, seurata teknistä kehitystä ja välittää tietoa kirjastoille.

Voyager-kirjastojärjestelmätoimittajan sivusto
Ex Libris
Kansalliskirjaston Voyager-kirjastojärjestelmätuki
ari.ahlqvist (at) helsinki.fi
paivi.i.jarvinen (at) helsinki.fi
Kirjastokonsortioiden laitteistoympäristöjen kehitysprojekti
Laitteistoprojektin_loppuraportti.pdf 182.75 KB

Laitteistoprojektin_tiivistelmä.pdf 91.03 KB
AMKIT-konsortion edustajien matkakertomus IGeLU-konferenssista 3.-5.9.2007
IGELU_2007.pdf

 

IL-ECTS -työryhmä (2006-2007)

Ryhmän toiminta-aika vuoden 2006 syksystä vuoden 2007 kevääseen

Ryhmän jäsenet:
Hanna-Riina Aho (KPamk), Kaisa Paasio (Samk), Päivi Hollanti (Virtuaali-amk), Kaisa Puttonen (Laurea), Leena Elenius (Seamk).

Työryhmä käsitteli kirjastonäkökulmasta eurooppalaiseen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmään (ECTS) liittyvää ops-työtä ja siihen sisällytettävää informaatiolukutaidon opintokokonaisuutta ja valmisteli kirjastojen yhteisen ydinainesanalyysin.
Halu_Hinku_Himo_Saate.pdf 13.08 KB
Halu_Hinku_Himo.pdf 42.34 KB
ILydinainesamkeissa.pdf 19.48 KB
ILkarnstoffiyh.pdf 21.78 KB
ILcorecompetenciesinuas.pdf 20.83 KB
ILydinainesanalyysinkayttojahyoty.pdf 44.07 KB


Strategiaryhmä (2006-2007)

pj. Arja Kuisma (Pkamk)
Ryhmän jäsenet: Marita Ahola (Vamk), Kauko Maskulainen (Humak), Ulla Ohvo (Ekamk) ja Kaisa Rissanen (Tamk).

Strategiaryhmä asetettiin vuosikokouksessa 2006. Ryhmän tehtävänä oli valmistella ammattikorkeakoulukirjastojen yhteisen strategian päivitys.

ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ, Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia 2007-2010 hyväksyttiin konsortion vuosikokouksessa 21.3.2007, jolloin myös ryhmän toimiaika päättyi.
Etsi, opi ja oivalla yhdessä
AMKITstrategia2007-2010.pdf 713.67 KB


Virtuaalistrat.ryhmä (2005-2006)

Virtuaalistrategiaryhmän toimikausi päättyi konsortion vuosikokoukseen 2006.

Ryhmään kuuluivat puheenjohtaja Ulla Ohvo (Ekamk) ja jäsenet Leena Elenius (Seamk), Päivi Hollanti (Virtuaaliamk), Kaisa Paasio (Samk), Iris Tahvanainen (EVTEK), Katri Vänttinen (AMKIT-konsortio).

Ryhmän tehtävänä oli päivittää ammattikorkeakoulukirjastojen yhteinen verkkopalvelustrategia. Strategia hyväksyttiin konsortion johtoryhmän kokouksessa maaliskuussa 2006.
Verkkopalvelustrategia2006.pdf 63.27 KB

  • No labels