HOT-hyväksilukemisesta on tietoa Opinto-oppaassa. 

Korvaaminen

Korvaaminen tarkoittaa, että opiskelijan HOPSissa oleva opintojakso korvataan muualla tai Oamkissa aiemmin suoritetulla opinnolla, työssä tai vapaa-ajalla hankitulla osaamisella.

Voit hakea hyväksilukemista opintojaksolle, vaikka aiemmin hankittu osaamisesi laajuus ei täytä koko korvattavan opintojakson laajuutta. Tällöin kysymys on osittaisesta hyväksilukemisesta. Sovit opintojakson opettajan kanssa, miten osoitat osaamisesi jäljelle jäävästä opintojakson osasta. Opettaja kirjaa asian sopimuspankkiin.

Sisällyttäminen

Jos HOPSista ei löydy vastaavaa opintojaksoa opinnot, työssä tai vapaa-ajalla hankittu osaaminen sisällytetään eli tuodaan sellaisenaan opintoihin.

Kuvassa 1 näkyy hyväksilukemisen prosessi.

HOT-hyväksilukeminen -toimintoon liittyviä kysymyksiä voit lähettää peppi-helpdesk@oamk.fi.

Sisältö

Hakemuksen aloittaminen

Suorituspaikan lisääminen

Opinnot ja osaamiset (Korvaaminen ja sisällyttäminen)

Hakemuksen lähettäminen

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen täydentäminen

Kuva 1: Hyväksilukemisen prosessi