Esimerkkejä henkilötietojen käsittely

  1. Tutkitaan opiskelijoiden tuntoja ja kokemuksia opiskelusta. Tutkimuksessa videoitaisiin haastattelut ja niitä analysoidaan kehonkieltä tulkitsemalla, ei käytetä sensoreita. Videolta kuitenkin analysoidaan henkilön ilmeitä nähdäkseni jollakin ohjelmalla. Miten näissä tilanteissa toimitaan, että tulkitaanko tämä sensitiivisenä henkilötietona ja pitääkö tehdä DPIA?
    Riskiarvioinnin tekeminen ja sen kautta eteenpäin.
    #Rekisterinpitäjä kuka on erilaisissa tilanteissa tästä tullut monia kysymyksiä, esimerkiksi tilaustutkimukset.
  2. Sosiaalinen media tutkimusaineistona ja henkilötiedot tästä tullut kysymyksiä.
  • No labels