Mitä: Tutkijan tiedot yhteisökokous, jossa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita ja jaetaan kokemuksia työkaluun liittyen.

Milloin: to 25.5.2023 klo 13.15-14.45

Missä: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/68523327348?pwd=ZkduTnFJMG5lc2VHSzl4eHZjcUdCZz09

Esityskalvot: Yhteisökokous 25.5.2023.pptx

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_yh1mrwoz


Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy kutsuvat kaikki Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta kiinnostuneet Tutkijan tiedot yhteisökokoukseen. Etäkokouksena järjestettävässä tilaisuudessa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita, jaetaan kokemuksia työkaluun ja profiiliin liittyen, ja ennen kaikkea jätetään runsaasti aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Kokous tallennetaan.

Ohjelma

13.15-13.25 Ajankohtaista Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta 

13.25-13.35 Käyttäjäkokemuksia työkalun käytöstä

13.35-14.05 Demo työkalun käytöstä

14.05-14.35 Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta viestiminen

14.35-14.45 Yhteisökokoukset syksyllä 2023


Kaikki kommentit, kehitysehdotukset, puheenaiheet ja alustukset otetaan mielellään vastaan! Kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi


Muistio

 • Ajankohtaista Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta
  • Tutkimustietovarantoon tulee ilmeisesti rahoittajilta vain positiiviset päätökset, myönnetyt rahoitukset? → Kyllä, tällä hetkellä vain rahoittajien myönnettyjä rahoituksia.
 • Käyttäjäkokemuksia työkalun käytöstä
  • OKM luokituksia ei varmaan maailmalla tunneta, joten voisi olla parempi näyttää attribuutteina esim. tieteellinen, vertaisarvioitu jne
   • Julkaisutyyppiluokitus kieltämättä avautuu vain kotimaiselle yleisölle. Kun työkalussa on myös Orcid-palvelusta tulevaa tietoa, olisi hyvä että tiedot olisivat yhteneväisiä.
  • Affiliatiot tulevat edelleen ihmeellisessä järjestyksessä, onkohan näihin tulossa esimerkiksi järjestäytymistä esim. vuosien mukaan?
   • Tiedostettu ongelma. Hyvä, että nostetaan esiin, niin tiedetään, että asia on sellainen, jota priorisoida.
   • Haastavaa on se, että nyt vasta nähdään, millaista tietoa kotiorganisaatioista tulee. Tiedoissa hieman yhteensovittamista Orcid-tietojen kanssa ja tiedot osin puutteellisia. Huomioidaan kehityksen edetessä.
 • Demo työkalun käytöstä
  • Mainitsit tutkimustoiminnan kuvauksen muuttamisesta. Mikä vasteaika kotiorganisaation tiedonsiirroissa on tietoja muuttaessa XML tiedostoilla?
   • Aikaan vaikuttaa tiedonsiirron viive sekä organisaatiotietojen päivittämissykli. Käytännössä n. vuorokauden sisällä, kun organisaatioiden XML-tiedosto tulee sisään, on ne käytettävissä profiilityökalussa.
  • Varmaan odotettavissa, että monentasoista tietoa eri organisaatioilta. Hyvät käytännöt tai minimitiedot voisi olla hyvä, että miten tiedot esitetään. 
   • Erinomaisia huomioita. Tietomallityökalu, jossa kuvataan siirtoformaatti XML-tiedostoille https://tietomallit.suomi.fi/model/ttv_cris/. Tiedot kuvataan hyvin laveasti ja tietomalli on tehty hyvin sallivaksi. Huomioitavaa on, että suuntaviivat olisi hyvä olla tarkemmalla tasolla kuin tietomallissa. On haluttu ensin nähdä miltä organisaatioiden data näyttää ja sitten esimerkiksi näissä yhteisökokouksissa voisi pohtia mahdollisia suuntaviivoja.
  • Julkaisuissa jos tutkimusorganisaatio lähettää julkaisun ORCIDiin, lähdetiedoissa on tunniste, mitä tieto on ORCIDin päässä. Voisiko olla yksi mahdollinen tietomallin laajennus, jolla tiettyjä tuplia voisi karsia?
   • Julkaisujen osalta on tietynlaista deduplikointia, joka perustuu pysyviin tunnisteisiin ja exact matcheihin. Aktiviteeteilta ja palkinnoilta pysyvät tunnisteet puuttuu, jolloin niiden deduplikointi on haasteellista.
 • Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta viestiminen
  • Kiitos hyvin valmistelluista materiaaleista. Säästää valtavasti meidän aikaa, kun materiaalit ovat myös ruotsiksi.
  • Kysyttiin osallisujilta, mitä viestintätukea tutkimustietovarantotiimiltä toivotaan Tutkijan tiedot - kokonaisuudesta? → Eniten uutisia ja tiedotteita, seuraavina materiaalia organisaatioiden johdolle, webinaarit tutkijolle ja osallistuminen organisaatioiden isompiin tilaisuuksiin, jotka suunnattu tutkimuksen asiantuntijoille
   • Johdon puoli ollut tärkeä CSC:llä ja tunnistettu tutkimustietovarannon ohjausryhmässäkin. Avainasemassa tiedonsiirtojen priorisoinnissa. Olemme mukana Unifin tilaisuudessa, jossa tutkimuksesta vaastaavia vararehtoreita ja käsittelemme asiaa siellä. Olemme olleet yhteydessä myös Tiedeakatemiaan. Mielellämme tulemme myös teidän tapahtumiinne puhumaan asiasta.
   • Johdolle voisi esitellä benchmarkkaustyökaluna? Kansallinen tutkimuksen tila/kokonaiskuva tällä hetkellä vain julkaisujen ja rahoituksen osalta. Tietojen vertailtavuuteen vielä pitkä matka. Tämä olisi johdon näkökulmasta mielenkiintoista.
  • Miten portaalia ja työkalua tulisi kehittää niin, että konsepti ja käytettävyys olisi selkeämpää asiantuntijoille?
   • Tutkijan profiili palvelun nimenä on huono. AMK-sektorilla harva mieltää itsensä tutkijaksi, asiantuntija paremmin lähestyttävä termi
    • Nimeämisen haasteista: JYU:ssa "tutkijaprofiili"-termiä ollaan muuttamassa muotoon "asiantuntijaprofiili", jotta mahd. suuri osa asiantuntijoista uskaltautuisi täyttämään tutk. tietojärjestelmästä web-sivuilla siirtyviä yleistietoja.
   • Pitäisi saada enemmän tutkijoiden kokemuksia, että nähdään paremmin kehittämistarpeita.
   • Jos orcid tulee julkaisun mukana virtaan, se tarjotaan käyttäjälle automaattisesti valittavaksi työkaluun
   • Jotenkin portaali pitäisi saada tutkijoiden laajempaan käyttöön. Nykyinen käyttäjämäärä ei motivoi uusia käyttäjiä.
   • Mahdollisuus valita automaattinen päivitys haluamiensa tietojen osalta. Profiilit eivät pysy ajan tasalla, jos tutkijan täytyy erikseen käydä esim. jokainen uusi julkaisu sinne linkittämässä.
  • Mitä organisaatiot voivat tehdä viestiäkseen kokonaisuudesta?
   • Työpajat ja webinaarit oman organisaation tutkijoille
   • Webinaarit ja työpajat. Maininnat isompien tilaisuuksien yhteydessä ohimennen mahdollisuuksien mukaan
 • Yhteisökokoukset syksyllä 2023
  • 20.9. Viestintä ja motivointi
  • 1.11. Teemahaun mahdollisuudet
  • 13.12. Luvittaminen (rajapintakehitys)
 • Kommentteja/kehitysideoita:
   • Jonkinlainen säännöllinen kysely tutkijoille olisi hyvä, ovatko esim. saaneet uusia yhteistyökumppaneita työkalun avulla. Kysely lienee ainoa mahdollisuus selvittää tätä asiaa. → Hyvä idea, kun profiileja on luotu laajemmin.

 • No labels