Arvon virkailijakäyttöliittymäuudistus tuo muutoksia eri käyttäjien käyttämiin Arvon ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin. Tälle sivulle on koottu tietoa ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista käyttöönoton näkökulmasta.


Vuoden 2023 käyttöliittymäuudistus, kesän käyttöönotto

Koulutuksen järjestäjän kyselyiden tarkastelu on helpompaa kuin vanhassa virkailijakäyttöliittymässä. Parhaillaan voimassaolevat, juuri päättyneet ja arkistoidut kyselyt saa näkyviin aiempaa helpommin. 

Vastaajatunnusten haku kyselyn vastaajatunnuslistasta on helpompaa kuin vanhassa virkailijakäyttöliittymässä. 

Omien kysymysryhmien lisäämiseen on tehty käytettävyysparannuksia, joilla on tarkoitus helpottaa kyselyn muokkaamista ja vähentää virheitä. 

 • Katselijat, Käyttäjät ja Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle:
   • koulutuksen järjestäjää koskevien kyselyiden eri tilojen valinta sivun näkymään
   • kyselyjen järjestäminen tiedonkeruun nimen, voimassaolon ja tilan mukaan
   • näkymä tiedonkeruun vastausten lukumääriin ja viimeksi annetun vastauksen ajankohta
   • kyselyn esikatselu
   • Ohjeet: Kyselyt-sivu ja kyselyn esikatselu
 • Käyttäjät ja Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle
  • pääsy Vastaajat-sivulle:
   • näkymä tiedonkeruun vastausten lukumääriin ja vastausprosenttiin
   • vastaajatunnusten listaus sekä haku
    • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: tarjolla myös tiedonkeruukohtaisia hakukategorioita
    • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: jatkossa kaikista tiedonkeruista muodostuu vastaajatunnusten listaus, myös uraseurannoissa ja Move-tiedonkeruussa
   • vastaajatunnusten järjestäminen luontiajan, vastausajan ja vastausten lukumäärän pohjalta
   • Ohjeet: Vastaajat-sivu: vastaustilanteen seuraaminen ja tunnusraportti
 • Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle
   • kyselyn muokkaaminen: koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän lisääminen kyselyyn, koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän poistaminen kyselystä, koulutuksen järjestäjän omien kysymysryhmien järjestäminen kyselyssä, kyselyn johdantotekstin muokkaaminen, uudelleenohjauslinkin lisääminen
    • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Uuden käyttöliittymän myötä koulutuksen järjestäjän omia kysymysryhmiä voi lisätä, poistaa ja järjestää kyselyssä ennen kuin kyselyn vastausaika alkaa. Esimerkiksi 1.7. alkaviin kyselyihin ei voi enää lisätä omia kysymysyryhmiä 30.6. jälkeen. 
   • koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän esikatselu
   • Ohjeet: Kyselyn personoiminen
  • pääsy Vastaajat-sivulle:
   • Vastaajat-sivulla vastaajatunnusten lataaminen CSV-tiedostona
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Arvon rajapintakäytön (Arvo-API) käyttöliittymäkäyttö

Vuoden 2023 käyttöliittymäuudistus, loppuvuoden käyttöönotto

 • Käyttäjät ja Vastuukäyttäjät
  • Vastaajat-sivu:
   • manuaalisten vastaajatunnusten luominen
    • Sekä henkilökohtaisten vastaajatunnusten että ryhmälinkkien luominen mahdollista.
    • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Ryhmälinkkien vastauskertojen määrää ei voi enää muokata linkin luomisen jälkeen. 
   • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: manuaalisille vastaajatunnuksille ei enää tarvitse luoda erillistä kyselykertaa
 • Vastuukäyttäjät
  • Kyselyt-sivu
   • kyselyn muokkaaminen: koulutuksen järjestäjän oman kysymyksen ja kysymysryhmän luominen ja muokkaaminen
   • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: tulossa myös aiempaa helpompi tapa luoda koulutuksen järjestäjän oma kysymysryhmä suoraan valittuun kyselyyn 
   • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Uuden käyttöliittymän myötä uusien vastausasteikkojen luominen ei ole enää mahdollista vastuukäyttäjälle, vaan CSC:n ylläpitäjät luovat kaikki asteikot. Vastuukäyttäjä voi yhä luoda monivalintatyyppisiä kysymyksiä, joille voi antaa useita itse luotuja vastausvaihtoehtoja, mutta omaa asteikkoa ei voi tallentaa käytettäväksi useassa kysymyksessä. 
 • Ylläpitäjän toiminnallisuudet
  • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Kyselyiden ja kyselypohjien luominen on näkyvissä vain ylläpitäjille, koska CSC:n Arvo-tiimi luo kaikki kyselyt ja kyselypohjat ja julkaisee ne 
   • Vastuukäyttäjät näkevät kyselyiden ja kyselypohjien sisällöt kyselyiden muokkauksen ja esikatselun kautta. Käyttäjät ja katselijat näkevät kyselyiden ja kyselypohjien sisällöt kyselyiden esikatselun kautta. 

Vuoden 2022 käyttöliittymäuudistus

 • Arvolla kerättyjen datojen raportointi uudessa käyttöliittymässä
  • Raportointi Arvon uudessa käyttöliittymässä
  • Tiedonkeruukohtaisia valinnaisia suodattimia selainraportilla
  • Valtakunnallinen vertailudata valittavissa mukaan selainraportille
  • Avovastaukset mukana selainraportilla 
  • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Ei erillistä kyselykertaraporttia, kyselykerta valinnaisena suodattimena
 • No labels