Arvon uusi virkailijakäyttöliittymä tuo muutoksia Arvon ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin. Tälle sivulle on koottu tietoa uuden käyttöliittymän ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista sekä uuden ja vanhan käyttöliittymän välisistä eroista. 

Uuden virkailijakäyttöliittymän käyttöohjeet: Käyttöohjeet ja tuki

Arvon käyttöoikeusroolit sekä mitä eri roolien oikeuksilla voi tehdä Arvossa: Arvon käyttöoikeudet

Raportointi

 • Käytettävissä katselijoilla, käyttäjillä ja vastuukäyttäjillä
 • Tiedonkeruukohtaisia valinnaisia suodattimia selainraportilla
 • Valtakunnallinen vertailudata valittavissa mukaan selainraportille
 • Avovastaukset mukana selainraportilla 
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Ei erillistä kyselykertaraporttia, kyselykerta valinnaisena suodattimena
 • Ohjeet: Raportointi Arvon uudessa käyttöliittymässä

Tiedonkeruulomakkeiden (kyselyiden) tarkastelu ja personoiminen

Kyselyiden tarkastelu on helpompaa kuin vanhassa virkailijakäyttöliittymässä. Parhaillaan voimassaolevat, juuri päättyneet ja arkistoidut kyselyt saa näkyviin aiempaa helpommin. 

Omien kysymysryhmien lisäämiseen on tehty käytettävyysparannuksia, joilla on tarkoitus helpottaa kyselyn muokkaamista ja vähentää virheitä. 

Kyselyt-sivu

 • Käytettävissä katselijoilla, käyttäjillä ja vastuukäyttäjillä
 • Koulutuksen järjestäjän kyselyiden eri tilojen valinta sivun näkymään
 • Kyselyjen järjestäminen tiedonkeruun nimen, voimassaolon ja tilan mukaan
 • Näkymä tiedonkeruun vastausten lukumääriin sekä viimeksi annetun vastauksen ajankohta
 • Kyselyn esikatselu
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Tiedonkeruulomakkeeiden (kyselyiden) luominen on näkyvissä vain ylläpitäjille, koska CSC:n Arvo-tiimi luo kaikki kyselyt ja julkaisee ne 
  • Vastuukäyttäjät näkevät kyselyiden sisällöt kyselyiden muokkauksen ja esikatselun kautta
  • Käyttäjät ja katselijat näkevät kyselyiden sisällöt kyselyiden esikatselun kautta
 • Ohjeet: Kyselyt-sivu ja kyselyn esikatselu

Kysymysryhmän luominen ja muokaaminen

 • Käytettävissä vastuukäyttäjillä
 • Koulutuksen järjestäjän oman kysymyksen ja kysymysryhmän luominen ja muokkaaminen,
 • Kysymysryhmä esikatselu
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Kysymysryhmää voi esikatsella sellaisena kuin se näkyy vastaajalle. Kysymysryhmää voi esikatsella jo ennen kuin kysymysryhmä on julkaistu ja liitetty kyselyyn. 
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Uuden käyttöliittymän myötä uusien vastausasteikkojen luominen ei ole enää mahdollista vastuukäyttäjälle, vaan CSC:n ylläpitäjät luovat kaikki asteikot.
  • Vastuukäyttäjä voi yhä luoda monivalintatyyppisiä kysymyksiä, joille voi antaa useita itse luotuja vastausvaihtoehtoja, mutta omaa asteikkoa ei voi tallentaa käytettäväksi useassa kysymyksessä. 
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Tulossa jatkokysymysten luominen käyttöliittymän kautta useisiin eri kysymystyyppeihin
 • Ohjeet: Koulutuksen järjestäjän omat kysymysryhmät, Kysymysryhmän luominen ja muokkaaminen

Tiedonkeruulomakkeen (kyselyn) personoiminen

 • Käytettävissä vastuukäyttäjillä
 • Koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän lisääminen kyselyyn, koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän poistaminen kyselystä, koulutuksen järjestäjän omien kysymysryhmien järjestäminen kyselyssä, uudelleenohjauslinkin lisääminen, kyselyn johdantotekstin muokkaaminen (käytössä vain osassa tiedonkeruista)
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Uuden käyttöliittymän myötä koulutuksen järjestäjän omia kysymysryhmiä voi lisätä, poistaa ja järjestää kyselyssä ennen kuin kyselyn vastausaika alkaa. Esimerkiksi 1.7. alkaviin kyselyihin ei voi enää lisätä omia kysymysyryhmiä 30.6. jälkeen. 
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Suunnitteilla myös aiempaa helpompi tapa luoda koulutuksen järjestäjän oma kysymysryhmä suoraan valittuun kyselyyn 
 • Ohjeet: Kyselyn personoiminen, Kyselyn johdantotekstin muokkaaminen, Uudelleenohjauslinkin lisääminen ja vaihtaminen

Arvon rajapintatunnuksen hallinnointi käyttöliittymän kautta

Arvo-API-sivu

 • Käytettävissä rajapintakäyttäjillä (ei vielä käytössä)
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Arvon rajapintakäytön (Arvo-API) hallinnointi käyttöliittymästä
 • IP-osoitteen ja rajapintatunnuksen hallinnointi
 • Ohjeet: Arvo-API Arvon uudessa käyttöliittymässä

Vastaustilanteen seuraaminen ja vastaajatunnusten luominen manuaalisesti

Vastaajatunnusten haku kyselyn vastaajatunnuslistasta on helpompaa kuin vanhassa virkailijakäyttöliittymässä. 

Vastaajat-sivu

 • Käytettävissä käyttäjillä ja vastuukäyttäjillä:
 • Näkymä tiedonkeruun vastausten lukumääriin ja vastausprosenttiin
 • Vastaajatunnusten listaus sekä haku
  • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: tarjolla myös tiedonkeruukohtaisia hakukategorioita
  • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: jatkossa kaikista tiedonkeruista muodostuu vastaajatunnusten listaus, myös uraseurannoissa ja Move-tiedonkeruussa
  • Vastaajatunnusten järjestäminen luontiajan, vastausajan ja vastausten lukumäärän mukaan
  • Ohjeet: Vastaajat-sivu: vastaustilanteen seuraaminen ja tunnusraportti
 • Manuaalisten vastaajatunnusten luominen (ei käytössä kaikissa tiedonkeruissa)
  • Sekä henkilökohtaisten vastaajatunnusten että ryhmälinkkien luominen mahdollista.
  • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Manuaalisille vastaajatunnuksille ei enää luoda erillistä kyselykertaa
  • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Ryhmälinkkien vastauskertojen määrää ei voi enää muokata linkin luomisen jälkeen. 
  • Ohjeet: Vastaajatunnusten luominen manuaalisesti
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään:
  • mahdollisuutta avata kuvakkeesta oma sähköposti ei ole toteutettu
  • osassa tiedonkeruissa puuttuu tarkka vastausaika näkyvistä käyttöliittymästä
  • työpaikan nimen mukainen sorttaus puuttuu
 • Vastaajat-sivulla vastaajatunnusten lataaminen CSV-tiedostona (vain vastuukäyttäjille)
 • No labels