Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän työskentelytila

Oppimiseen ja koulutukseen liittyviä tietoja tallennetaan useisiin tietojärjestelmiin. Eri toimijoiden yhteistyö korkeakoulutuksessa tulee korkeakoulujen digivision toteutumisen myötä korostumaan 2020-luvulla. Yhteentoimivuutta on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä.

VIRTA-opintotietopalvelu on vuonna 2014 käyttöönotettu valtakunnallinen tietovaranto, johon kootaan korkeakoulujen opiskelijatietoja sisältävien rekisterien tietosisältöä. Tietosisältö välitetään luotettavasti, tehokkaasti ja yhteismitallisesti eri toimijoiden ja palveluiden käytettäväksi. Keskitetysti ja yhteismitallisesti saatavilla olevat tiedot vähentävät tiedon toimittajien ja käyttäjien työmäärää.

Alkaneella vuosikymmenellä korkeakoulutuksen digivisiosta tulee keskeinen korkeakoulutuksen kehityksen ajuri. VIRTA-opintotietopalvelu kuitenkin jatkossakin säilymään keskeisenä elementtinä korkeakoulutuksen oppijan tietovirtojen arkkitehtuurissa. VIRTA-opintotietopalvelu on lakisääteinen yhteisrekisteri, jonka laissa säädetyt tehtävät mahdollistavat tietojen monipuolisen ja läpinäkyvän käytön. Vaatimukset tietojen yhteentoimivuudelle tulevat vain kasvamaan korkeakoulutuksen digivision toteutumisen myötä. Kansainvälinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden koulutussektorien kanssa tulee kasvamaan. Laajasti eri sidosryhmiä yhteen tuova ohjausryhmä helpottaa yhteistyötä kansallisten sekä kansainvälisten toimijoiden ja muiden koulutussektoreiden kanssa. Tiedonhallintalain myötä kunkin ministeriön on omalla toimialallaan ylläpidettävä yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi.


 Tehtävät

Edellä olevan perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on  23.4.2021 asettanut ohjausryhmän, jonka tehtävänä on:

 1. Ohjata ja seurata lain (884/2017) mukaisen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon eli VIRTA-opintotietopalvelun kehittämistä, käyttöä ja toimivuutta
 2. Koordinoida ja edistää valtakunnallista yhteistyötä oppijan tietovirtoihin liittyen, sekä huolehtia tietojen yhteentoimivuudesta ja valmistella yhteentoimivuuden määrityksiä erityisesti VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöjen osalta
 3. Koordinoida tietojen välittämistä tiedon hyödyntäjille (ml. OKM) VIRTA-opintotietopalvelusta huomioiden Koski-luovutuspalvelu
 4. Keskustella OKM:n tekemistä koulutukseen ja opintoihin liittyvistä tiedonkeruista ja tietojen käytöstä korkeakoulujen ohjauksessa

Ryhmä toimii yhteistyössä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) kanssa sekä korkeakoulujen digivision ohjausryhmän ja tulevien rakenteiden kanssa. Ryhmä koordinoi työtään opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän kanssa.

Ohjausryhmällä on tehtävien mukainen mandaatti ohjata VIRTA-opintotietopalvelun toimintaa, huomioiden kuitenkin opintotietopalvelun opetus- ja kulttuuriministeriöstä tuleva rahoitusohjaus. Muita ohjausryhmän tehtäviä ryhmä edistää pääasiassa koordinoinnin ja yhteisen keskustelun kautta. Ohjausryhmän edustajat eivät edusta ohjausryhmässä omia organisaatioitaan vaan omia viiteryhmiään.


Asettamispäätös

Jäsenet

Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Johtaja Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, varapuheenjohtaja

Ammattikorkeakoulujen opiskelijarekisterien edustaja

 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu

Yliopistojen opiskelijarekisterien edustaja

 • Palvelupäällikkö Hanna-Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
  • Varajäsen palvelupäällikkö Jaana Kunnari, Tampereen yliopisto

Ammattikorkeakoulujen suunnittelupäälliköiden edustaja

 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada
  • Varajäsen erityisasiantuntija  Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu

Yliopistojen suunnittelupäälliköiden edustaja

 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto

Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteistyöverkosto

 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
  • Varajäsen vastaava päällikkö Tarja Kalliomäki-Linnas, Tampereen ammattikorkeakoulu

OHA-forum - Yliopistojen opintohallintojohtajien yhteistyöverkosto

 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
  • Varajäsen opiskelun palveluiden päällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, Vaasan yliopisto

AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto

 • Tietojärjestelmäsuunnittelija Jena Ronkanen, Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Varajäsen pääsihteeri Ari Rouvari, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto

 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto

Opetushallitus

 • Erityisasiantuntija Juho Mikkonen, Opetushallitus
  • Varajäsen erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus

Tilastokeskus

 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus
  • Varajäsen yliaktuaari Anna Loukkola, Tilastokeskus

Opiskelijajärjestöt

 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Johanna Fonsell, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto

Sihteeri

 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Ryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan pysyvillä tai määräaikaisilla asiantuntijajäsenillä ja perustaa työryhmiä tai jaoksia sekä käynnistää tarvittavia selvityksiä. Ryhmän kulut maksetaan CSC:lle myönnetystä rahoituksesta.


Ryhmän määräaika on 31.12.2024.

Ohjausryhmä suorittaa tehtävänsä virkatyönä.Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Jukka Haapamäki, at gov.fi
+358 29 5330 088

Sihteeri
Minna Pylkkönen, at csc.fi,
+358 50 381 8594

Ryhmän sähköpostilista
optiet-virta-or at postit.csc.fi 

Viimeksi päivitetty tällä sivustolla

 • No labels