Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

EU / ETA - alueella


 
Palvelu tuotetaan kokonaan EU:n tai ETA:n alueella. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity erityisvaatimuksia. (Lue lisää)


 


Palvelu, joka tuotetaan kokonaan EU:n tai ETA:n tarkoittaa sitä, että palvelun data ja sen ylläpitäjät ovat EU/ETA-alueella.

  • No labels