Azure Active Directory (Azure AD) Graph on vanhentunut ja poistuu käytöstä milloin tahansa 30. kesäkuuta 2023 jälkeen ilman ennakkoilmoitusta, kuten Microsoft ilmoitti syyskuussa 2022.

Eduuni-ID:n Microsoft 365 (work or school) kirjautumistapa siirtyi käyttämään Microsoft Graph APIa lokakuussa 2022, mutta tämä ei automaattisesti päivity kirjautuvien käyttäjien omiin Microsoft tenantteihin. Kun Microsoft ottaa Azure AD Graph APIn pois käytöstä 30.6.2023 jälkeen, niin tästä aiheutuu uusi suostumuspyyntö kirjautuville käyttäjille.

Jos käyttäjillä ei ole oikeutta antaa suostumusta itse, niin Microsoft tenantin admin voi käydä poistamassa eduuni.fi nimisen applicationin oman organisaation Azure AD:sta, kirjautua kerran Eduuniin (https://id.eduuni.fi) ja antaa organisaatiokohtainen järjestelmänvalvojan suostumus.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiAzure Active Directory (Azure AD) Graph is deprecated and will be retired at any time after June 30, 2023, without advance notice, as Microsoft announced in September, 2022.


The Eduuni ID's Microsoft 365 (work or school) sign in method switched to use the Microsoft Graph API in October 2022, but this is not automatically updated to the users' own Microsoft tenants. When Microsoft retires the Azure AD Graph API after June 30, 2023, this will result a new consent request for signed in users.

If users do not have the right to give consent themselves, then the Microsoft tenant admin can delete the application called eduuni.fi from the organisation's Azure AD, sign in to Eduuni (https://id.eduuni.fi) and give an admin consent.


Kind regards,
Eduuni-team

  • No labels