Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)


Ryhmän tehtävät

 • Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 • Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 • Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 • Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 • Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 • Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.
 • Toimii korkeakoulujen opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu OILIn ohjausryhmänä.

KOOTuki-ryhmän muodostavat

 • AMK-OHA - Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteistyöverkosto
 • AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • OHA-forum - Yliopistojen opintohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • Opetushallitus
 • Digivisio
 • Synergiaryhmä - opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto
 • Digipedaverkosto
 • IR-tekijäverkosto

 • No labels