Käsitteiden yhdenmukaisuutta tukevan sanastotyön organisoiminen

Opetuksen ja koulutuksen sanastojaosto

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän osana on perustettu erillinen opetustoimen sanastojaosto.

Tehtävät

 1. Koulutusjärjestelmän sanaston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaaminen
 2. Julkisen hallinnon sanastoyhteistyöhön osallistuminen

Opetustoimen sanastojaoksen toimikausi on 15.2.2024-31.12.2025.

OKSA-jaoksen kokoonpano toimikaudella 15.2.2024-31.12.2025

 • Sanastojaoksen puheenjohtajana toimii opetusneuvos Petri Haltia, OKM/KTPO, 31.12.2024 saakka.

 • Sanastojaoksen varapuheenjohtajat ja jäsenet:

  • Opetusneuvos Minna Bálint, OKM/LAMOS

  • Opetusneuvos Mervi Eskelinen, OKM/VAPOS

  • Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, OKM/LAMOS

  • Opetusneuvos Katri Kuukka, OPH

  • Erityisasiantuntija Tomi Kytölä OKM/LAMOS, varapuheenjohtaja

  • Opetusneuvos Sanna Laiho, OPH

  • Erityisasiantuntija Sofia Mursula, OPH

  • Opetusneuvos Mika Puukko, OKM/VAPOS

  • Erikoissuunnittelija Totti Tuhkanen, Turun yliopisto

  • Opetusneuvos Erja Vitikka, OKM/VAPOS, varapuheenjohtaja

Jaoston sihteerinä toimii CSC-tieteen tietotekniikan keskus Oy:n asiantuntija, Riina Keto-Tokoi.

Lisäksi mukana on terminologi (Riina Kosunen), jonka työstä ministeriö maksaa Sanastokeskukselle. 

Sanastojaosto voi perustaa omia alajaostoja, joihin se voi kutsua jäseniksi myös ryhmään kuulumattomia. Sanastojaosto ja alajaostot voivat kutsua omiin kokouksiinsa asiantuntijoita.

OKSA-jaoksen kokoonpano toimikaudella 1.3.2020-31.12.2023

 • Kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö (pj.)
 • Opetusneuvos Mika Puukko, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Erityisasiantuntija Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö → opetusneuvos Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö (2/2023 eteenpäin)
 • Opetusneuvos Erja Vitikka, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Tuula Sumkin, Opetushallitus
 • Opetusneuvos Petra Packalén, Opetushallitus
 • Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus
 • Yliaktuaari Heli Hiltunen, Tilastokeskus
 • BI-tietokanta- ja raportointiasiantuntija Vesa Niemi, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus oy
 • Koordinaattori Riina Keto-Tokoi, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus oy (sihteeri)
 • Erikoissuunnittelija Totti Tuhkanen, Turun yliopisto

Lisäksi mukana on terminologi (Riina Kosunen), jonka työstä ministeriö maksaa Sanastokeskukselle. 

Sanastojaosto voi perustaa omia alajaostoja, joihin se voi kutsua jäseniksi myös ryhmään kuulumattomia. Sanastojaosto ja alajaostot voivat kutsua omiin kokouksiinsa asiantuntijoita.

OKSA-sanaston ruotsin- ja englanninkielinen vastinetyö

OKSA-sanaston korkeakoulukäsitteiden ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita kartoitetaan Glossary Group -ryhmässä.

Tutkimushallinnon sanastotyö

Tutkimushallinnon alueen käsitteiden määrittely ja mallinnustyötä tehdään TUHA-tietomallityöryhmässä. TUHA on laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto rahoittaa tietomallityötä CSC:n kautta.

Tutkimushallinnon alueen käsitteiden määrittelyä ja mallinnustyötä toteutetaan TUHA-verkoston toiminnan puitteissa. Tehdyn työn yhteen sovittaa tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän työn kanssa TUHA-sanastotyön koordinaattori ja tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän jäsen Walter Rydman.

 • No labels