Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä

 • Torstaina 15.12.2016 kello 12-15
 • Kokoushuone Väinämöinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

Jäsenet

 • Jukka Haapamäki, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Kaisu Piiroinen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jukka Kohtanen, palvelupäällikkö, Vaasan yliopisto
 • Hannele Husa, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö, Oulun yliopisto
 • Tarja Gustafsson, tietopalvelupäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu, ESTE, sijaisena Marjo-Riitta Järvinen, vararehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Aija Kaitera, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Anne Kärki, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Hilkka Kousa, tilastopäällikkö, Tilastokeskus
 • Ari Leppälahti, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
 • Laila Puranen, sovelluspäällikkö, Opetushallitus
 • Niina Jurva, koulutuspoliittinen sihteeri, Suomen Ylioppilaskuntien liitto
 • Anssi Mälkki, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Paula Merikko, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Asiantuntijat

 • Gunnar Sivertsen, Research Professor, NIFU - Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education
 • Immo Aakkula, hallitusneuvos, opetus- ja kuttuuriministeriö
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Hanna-Mari Puuska, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asialista

Osa liitteistä toimitetaan myöhemmin.

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Paula Merikko esittelee päätöslistan ja keskustelumuistion (liite 1).

3. Europpalainen julkaisutietovaranto

Gunnar Sivertsen esittelee (liite 2A ja liite 2B).

4. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

4.A) Yleinen tietosuoja-asetus: kysymyksiä ja vastauksia

Immo Aakkula esittelee (liite 3).

4.B) Lupakäytännöt tietojen luovutukseen VIRTA-julkaisutietopalvelusta

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 4).

5. VIRTA-julkaisutietopalvelu ja tutkimustietovaranto

5.A) Taidealan julkaisujen tallentaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 5).

5.B)Tilannekatsaus

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 6).

6. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön jatkuminen ohjausryhmän asettamiskauden päättyessä 31.12.2016

Jukka Haapamäki esittelee (liitteet 7a ja 7b).

7. Korkeakoulujen digihanke-ehdotukset, niistä nousevat kehitystarpeet valtakunnallisille liittymille ja yhteentoimivuuden varmistaminen

Paula Merikko esittelee (liite 8).

8. VIRTA-opintotietopalvelun asiat

8.A) Tilannekatsaus

Tiedoksi (liite 9).

8.B) VIRTA-opintotietopalvelun tiedon laadun kehitys ja sen seuranta

Helena Majamäki esittelee (liite 10).

9. Valmistumisvaiheen palautetiedonkeruut ARVO - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla

Kaisu Piiroinen esittelee (liite 11).

10. Näkökulmia TK:n ja OKM:n tiedonkeruiden määritelmien yhdenmukaisuuteen

Jukka Kohtanen esittelee (liite 12).

11. Muut esille tulevat asiat

12. Tiedoksi

 • Seurattavien asioiden lista
 • Yhteentoimivuuskalenteri koulutuksen ja tutkimuksen alueen tapahtumista
 • Ammattikorkeakoulujen taloustiedonkeruun seminaari 25.11.
 • Tiedonkeruukirjeet ja julkaisutiedonkeruun tutkijan ohjeistus (tiedonkeruu.fi)
 • Tiekartta koulutuksen toimialan liittymisestä kansalliseen palveluarkkitehtuuriin 
 • Opetuksen ja koulutuksen luokitusyhteistyösivusto toimii välineenä Opetushallituksen, Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen yhteistyöhön koulutusalan luokituksiin liittyvissä asioissa

13. Kokouksen ja ryhmän toimikauden päättäminen

Liitteet

 • No labels