Tiedonkeruun käsikirja 2017 lukittu.

Vuoden 2017 käsikirjasta ei enää luoda pdf-dokumenttia. Käsikirjan sisältö löytyy tältä sivulta.


Linkki KOTAan: https://kotaplus.csc.fi

Ohjeet KOTA-latauksiin

Ohjeet käsikirjan lataamiseen pdf:nä

OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2017


SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka korkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön tiedonkeruita varten. Tiedot esitetään Vipunen raportointiportaalissa. Niitä käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Vuoden 2017 versiosta lähtien tiedonkeruukäsikirja on ryhmitelty tietojenkeruutavan mukaan. Tiedonkeruukäsikirjassa on omat osiot suoraan Virta-tietovarannoista poimittavilla tiedoille (luku 3) sekä Kota-järjestelmän kautta kerättäville lomaketiedoille (luku 4). Lisäksi tiedonkeruukäsikirjassa on esitelty Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) keräämät opiskelijoiden kansainväliset liikkuvuustiedot (luku 5) sekä CSC:n ylläpitämän Arvo-palvelun kautta toteutettavat opiskelijapalaute-kyselyt (luku 6). Luvussa 2 on esitelty tiedonkeruiden aikatauluja, luvussa 7 on esitelty tiedonkeruissa käytettävät luokitukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on harmonisoitu Tilastokeskuksen kanssa siten, että Tilastokeskus hyödyntää henkilöstötiedonkeruun, julkaisutiedonkeruun, toimipistetiedonkeruun ja taloustiedonkeruun tietoja. Lisäksi Tilastokeskus hyödyntää Virta-opiskelijatietovarantoa omissa opiskelija- ja tutkintotiedonkeruissaan.

Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.


Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2017 kerättäviä tietoja. Keskeisimmät muutokset vuodelta 2016 kerättäviin tietoihin ovat seuraavat:

- Julkaisutiedonkeruussa kenttä 3.2.3.34 (Julkaisu rinnakkaistallennettu) tulee pakolliseksi

- Julkaisutiedonkeruussa ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen pakollisia kenttä lisätään seuraavasti:

  • Kenttä 3.2.3.16 (Lehden / sarjan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D1, E1
  • Kenttä 3.2.3.31 (Konferenssin vakiintunut nimi) pakollinen julkaisutyypille D3

  • Kenttä 3.2.3.21 (Kustantajan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D2, D4, D5, D6, E2, E3

- Rekrytointitiedonkeruun tiedot kerätään ensimmäistä kertaa vuodelta 2017 


Vuodelta 2018 kerättävien tietojen osalta muutoksia on suunniteltu yliopistojen täydennyskoulutuksesta kerättäviin tietoihin. Muutoksista ja niiden käyttöönottoaikataulusta sovitaan yliopistojen kanssa keväällä 2018. Muista mahdollisista muutoksista sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.


  

 • No labels

9 Comments

 1. Pitäisikö lukea Vuodelta 2017?

 2. Anonymous

  "Kenttä 3.3.3.31 (Konferenssin vakiintunut nimi) pakollinen julkaisutyypille D2"

  Eikö pitäisi olla D3?

 3. Anonymous

  Onko vuoden 2017 AMK julkaisujen tiedonkeruussa A-E, ja F-I julkaisuissa jatkaa samalla mallitiedostoilla kuin 2016? Tiedostossa A-E kysytään organisaation alayksikköä mutta F-I mallitiedostossa ohjauksen alaa. Aiemmin Hanna-Mari Puuska kirjoitti:'Ohjauksen aloja ei raportoida julkaisutiedoissa, vaan ne määräytyvät alayksiköiden perusteella'. Tuleeko siis muutos myös F-I tiedostoon eli ei kysytä ohjauksen alaa vaan alayksikkö?

  terv. Kukka-Maritta Taskinen / Savonia

 4. Toimipisteet-mallitiedostossa on kenttien nimissä puolipisteitä, joka sotkee csv-tiedoston käsittelyä. Esim: Toimipisteessä tapahtuva toiminta; nuorten koulutus. Viime vuonna mallitiedostossa oli pilkut näissä paikoissa.

  Terveisin

  Heli Peltola/LAMK

  1. Kiitos huomiosta, tiedosto korjattu! (smile)


 5. Moi!

  Oliko tätä englanniksi saatavilla? 


  t. Johanna

 6. Hei!

  Mahdanko minä olla ainoa, joka kaipaa ohjeistuksesta myös pdf-versiota?

  Sirpa Hangasmäki  1. Hei! Minun mielestäni tämä verkkoversio on parempi, koska tähän voi lisätä kommentteja. 

   T. Aija Kaitera

  2. Hei,

   tällä hetkellä käsikirjasta ei tosiaan ole pdf:ää, mutta wiki-sivuilta voi kyllä muodostaa itselleen sellaisen, jos ohjeita haluaa lukea pdf-muodossa. (smile) Ohjeet löytyvät täältä.