Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Valitse Kotasta Tiedontuotanto-moduuli

 •  Valitse "Lataa uusi tiedosto"
 •  Valitse aihekokonaisuudesta "Syöttöpohjat XDW"
 •  Valitse aiheeksi ko. csv-tiedosto ja vuodeksi 2014
 •  Hae tiedosto tietokoneeltasi "Selaa" komennolla. Muista että tiedostot täytyy olla tallennettuna csv-muotoon (UTF-8 merkistökoodauksella).
 •  Paina "Käynnistä"
 •  Varsinkin isommissa tiedostoissa lataus voi kestää hiukan, tällöin latauksen tila on "Lataus käynnissä". Latauksen tilan voi tarkistaa painamalla "Tarkista tila". Tila ei päivity automaattisesti.
 •  Mikäli lataus onnistuu, latauksen tilaksi tulee "Tarkastettava" ja rivin oikealle puolelle ilmestyy painikkeet "Tarkastusraportti", "Hyväksy" ja "Hylkää".
  • "Tarkastusraportti" –painikkeella voit tarkistaa syöttämäsi tiedot selaimeen aukeavasta ikkunasta, jossa näytetään tietoja lataamastasi aineistosta 
  • "Hyväksy" -painikkeella aineiston hyväksyntäpyyntö lähetetään ja tilaksi muuttuu "Hyväksyntäpyyntö lähetetty". "Tarkista Hyväksyntä"-painikkeella varmistetaan se, että aineisto on hyväksytty.
   • Jos Hyväksyntäpyyntö onnistuu, niin rivin tilaksi muuttuu "Hyväksytty" 
   • Jos Hyväksyntäpyyntö epäonnistuu, niin rivin tilaksi muuttuu "Hyväksyntä epäonnistui". Tässä tilanteessa ota yhteys OKM:öön.
  • "Hylätty" -painikkeella aineisto hylätään ja tilaksi muuttuu "Hylätty käyttäjän toimesta".
 •  Mikäli latauksessa on ongelmia, tilaksi tulee "Sisältää virheitä". Virheet voi tarkistaa painamalla "Tarkista virheet"-painiketta.
 •  Virheiden korjauksen tai aineiston hylkäyksen jälkeen tiedoston voi ladata uudestaan.
 •  Mikäli latauksessa on ongelmia, niin ottakaa yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön Jukka Haapamäkeen.
 • No labels