Arvon syntyminen tiedosta edellyttää tiedon hallinnan prosessia, jossa tietojohtamisen osaaminen on kyvykkyyttä nähdä jalostamisen mahdollisuudet. Tässä prosessissa tarvitaan välineitä ja menetelmiä, joilla tietoa voidaan tarkoituksenmukaisesti käsitellä. 


Lue lisää tiedon hallintaan liittyvistä aiheista muun muassa Tiedon johtaminen ja Tietovarastoinnin ja raportoinnin ratkaisuarkkitehtuuri sivuilta.


  • No labels