Analytiikan tarkoituksena on jalostaa dataa niin, että datasta saadaan kaivettua olennainen informaatio irti ja vielä niin, että se olisi helposti hyödynnettävässä muodossa. Raportoinnin tarkoitus on tuoda informaatio näkyväksi, jotta se olisi sujuvasti ja ymmärrettävästi hyödynnettävissä toiminnan tukena. Erilaiset johtamistarpeet, tavoitteet ja haasteet nostavat esiin erilaisia kysymyksiä, jotka vaativat erilaisia ja eritasoisia analytiikka- ja raportointiratkaisuita.


Analytiikan tasot:

TASO 1. Kuvaileva analytiikka (Mitä tapahtui?)

TASO 2. Diagnostiivinen analytiikka (Miksi jotain tapahtui?)

TASO 3. Ennakoiva analytiikka (Mitä tulee tapahtumaan?)

TASO 4. Ohjaava analytiikka (Miten jokin asia saadaan tapahtumaan?)

TASO 5. Itseoppiva analytiikka

TASO 6. Tekoäly


(Listenmaa 2023)

(Espoon kaupunki, 2018)

Automatisoidulla data-analytiikalla voidaan tarjota reaaliaikaista, analysoitua ja visualisoitua tietoa organisaation päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Moni koulutusorganisaatio onkin lähtenyt kehittämään ns. dashboardeja eli tietotyöpöytiä pohjautuen organisaation tietovarantoihin, kuten opintohallintojärjestelmiin. Tietotyöpöydillä voidaan tarjota lukuina ja visualisoituina kuvaajina reaaliaikaista tilannekuvaa sekä ennakointitietoa. Tietotyöpöydillä usein yhdistyvät eri luvut ja muuttujat sekä voidaan tarkastella niiden välistä suhdetta ja muutosta. Kun dataa kertyy päivittäin, voidaan kumulatiivisten lukujen ohella esittää aikasarjallista dataa, esim. tilanteen kehittymistä päivittäin koko vuoden osalta. (Silander et al. 2022)Oppimisanalytiikka

OA-hankkeessa on selvitetty oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvitys sisältää lisäksi suosituksia ja malleja oppimisanalytiikan käytöstä ammatillisessa koulutuksessa. 

Oppimisanalytiikkaa voidaan tarkastella oppimisen edistymiseen liittyvän analytiikan ohella myös koulutuksen järjestäjän johdon ja opetuksen analytiikan näkökulmista. Koulutuksen järjestäjän johto hyödyntää oppimisanalytiikkaa tiedolla johtamisen tukena. Opetuksen analytiikan perustehtävänä taas on kerätä tietoa opetuksesta koko oppilaitoksesta (makrotaso), tutkintotasolla (mesotaso) ja oppijan tasolla (mikrotaso). Oppimisen analytiikka kuvaa opiskelijan oppimisen etenemisestä, opintoihin sitoutumista ja hyvinvointia. Nämä kaikki tasot tukevat toisiaan, ja onnistunut oppiminen on kaikissa näkökulmissa yhteinen tavoite.  (OA-hanke, 2023)

 

Oppimisanalytiikan eri muotoja ja tarkastelunäkökulmia

(OA-hanke, 2023)

  • No labels