Tehtävät

Synergiaryhmä on korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien avoin asiantuntijaryhmä opiskelun ja opetuksen tukipalveluita ja hallintoa koskevissa kysymyksissä. Synergiaryhmä toimii korkeakoulujen ja Opetushallituksen tietohallinnon ja opintohallinnon yhteistyötä edistävän KOOTuki-ryhmän ohjauksessa.

Synergiaryhmän tehtäviä ovat:

 • tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön
 • toteuttaa ja organisoida KOOTuki-ryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot
 • laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida KOOTuki-ryhmälle työskentelyn edistymisestä.
 • osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa
 • kertoa korkeakouluille työn alle otetuista tehtävistä ja niiden parissa tehtävän työn etenemisestä
 • kertoa ryhmän työskentelystä suoraan opintohallinnon ja tietohallinnon verkostoille

Työpajatyöskentely, etäkokoukset ja alaryhmät

Synergiaryhmän toiminnan painopistealueita vuonna 2024 ovat:

 • Opintohallinnon digitalisaation edistäminen ja yhteisten toimintatapojen vahvistaminen
 • Digivisiotyön seuraaminen ja julkaisujen kommentointi
 • Ristiinopiskelupalvelun verkostoyhteistyön tukeminen
 • Kansainväliseen opiskeluun liittyvät opintohallinnolliset kysymykset
 • Opiskelijaksi hakeutumisen ja opiskelijavalintojen prosessien ja palveluiden seuranta 

Synergiaryhmä kokoontuu vuoden 2024 aikana kahteen (2) työpajaan, joista toinen järjestetään keväällä ja toinen syksyllä. Työpajat järjestetään lähitapaamisena. 

Synergiaryhmä järjestää noin kerran kuukaudessa kaksi (2) tuntia kestävän etäkokouksen. Etäkokousten vakioasiakohtina ovat kansallisten liittymien ja palveluiden ajankohtaiskatsaukset sekä yhteentoimivuuden määritykset, Synergiaryhmän alaryhmien ajankohtaiskatsaukset ja niille annetut toimeksiannot sekä alueen kehitysprojektien tilannekatsaukset.

Synergiaryhmän sisällä toimivat vuonna 2024 seuraavat alaryhmät:

Synergiaryhmä perustaa ja nimeää tarpeen mukaan uusia alaryhmiä valmistelemaan ja käsittelemään sille tulevia toimeksiantoja tai ajankohtaisiksi nousevia yhteistyöaiheita.

Toimijat

Vuonna 2024 Synergiaryhmän puheenjohtajana toimii Tessaliina Iltanen Turun ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana Lotta Lassila Taideyliopistosta. Ryhmän fasilitaattoreina toimivat Henna Toivola ja Iina Mäkelä CSC:ltä.

Synergiaryhmä pitää onnistuneen toiminnan ja tiedonvaihdon edellytyksenä opetuksen ja opiskelun tukipalveluiden asiantuntemuksen laajuutta ja kattavuutta. Tavoitteena on saada jokaisesta korkeakoulusta ensisijaisesti Synergiaryhmään nimetty jäsen tai toissijaisesti Synergiaryhmän sähköpostilistalle kuulolla oleva edustaja. Edelleen tavoitteena on myös laajentaa verkostoa siten, että korkeakouluista saadaan mukaan uusia OHA- ja IT-asiaintuntijoita sekä uusien teknologioiden kehittäjiä etenkin oppimisympäristöjen ja oppimisteknologioiden alalta. Ryhmä on avoin kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille.

Synergiaryhmän ja KOOTUki-ryhmän kiinteä yhteistoiminta varmistetaan ryhmän puheenjohtajistojen välillä käytävällä aktiivisella vuoropuhelulla ja yhteisillä suunnittelukokouksilla.

Viestintäkanavat

Synergiaryhmällä on sähköpostilista (synergia@postit.csc.fi). Sähköpostilista on avoin korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä ryhmässä, vaan listaa voivat seurata myös muut opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöstä kiinnostuneet henkilöt.

Synergiaryhmällä on wiki-sivusto osoitteessa https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Synergia. Wiki-sivustolla julkaistaan ryhmän työskentelyyn liittyvää tietoa. Sivustosta löytyvät sekä kokouksiin liittyvät dokumentit että työstettäviin asioihin liittyvät dokumentit.

 • No labels