• Hankkeen aikana suunnitellaan ja pilotoidaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen koordinoimana ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen korkeakoulupedagogisen yhteistyön toimintoja ja toimintarakenne. Yhteistyömalli suunnitellaan pysyväksi ja itseään kehittäväksi.
  • Yhteistyö parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua, uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. 


Koordinaattori: Oamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto ja ammatilliset opettajakorkeakoulut

Seuraa:  • No labels