Referensarkitekturen för yrkesutbildning beskriver den helhet som bildas av yrkesutbildningens ekosystem samt principer, tjänster, information och informationssystem. Den gemensamma referensarkitekturen främjar interoperabiliteten mellan yrkesutbildningsanordnarnas tjänster, information och informationssystem. 


Bakgrund och process för referensarkitekturen för yrkesutbildning

Referensarkitekturen för yrkesutbildning har utarbetats som ett omfattande nätverkssamarbete mellan yrkesutbildningsanordnare i projektet KARKKI - Helhetsarkitektur för yrkesutbildningen som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet. Sakkunniga som fungerar i olika uppgifter inom yrkesutbildningen, intressenter inom yrkesutbildningen och representanter för utbildningsförvaltningen har deltagit i arkitekturarbetet.

De beskrivningar som producerats i referensarkitekturen får öppet användas och vidareutvecklas av yrkesutbildningsanordnare. Referensarkitekturen vidareutvecklas i samarbete mellan yrkesutbildningsanordnarna på nationell nivå i enlighet med referensarkitekturens hanteringsmodell. 

Centrala samarbetsprojekt i KARKKI-projektet är Utveckling av lärandeanalys inom yrkesutbildning (OA/Lärandeanalytik), Utveckling av digitalt kunnande och ledning av digitalisering inom yrkesutbildningen (Digiosaava/Digikunnig) och Utveckling av kunskapsbaserad ledning (Tieto-osaava/Informationsledning). Referensarkitekturen för yrkesutbildning bildar en gemensam referensram för utveckling av lärandeanalys, digitalt kunnande och ledning av digitalisering och för informationsledning inom yrkesutbildningen. Utvecklingsarbetet som utförts inom projektet förstärker digitaliseringen inom yrkesutbildningen och utbildningsanordnarnas samarbete och ekosystemmässiga verksamhet.
  • No labels