Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa ammatillisen koulutuksen keskeiset tietojärjestelmät ja tietojärjestelmäpalvelut sekä niidet väliset yhteydet ja loogiset rajapinnat

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaamisen tavoitteena on:

 • luoda yhteinen näkemys tarvittavista kansallisen tason ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvauksista (laajuus, tasot, tarkkuus)
 • kartoittaa jo tehdyt tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvaukset ja niiden mahdolliset päivittämistarpeet
 • laatia ammatillisen koulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuurin vaatimat tietojärjestelmäkuvaukset
 • varmistaa laadittujen kuvausten laatu ja käytettävyys.


Tietojärjestelmäarkkitehtuurin periaatteet:


 • Järjestelmäratkaisut ovat yhteentoimivia
  Arkkitehtuuri edistää järjestelmien yhteentoimivuutta, mikä tukee myös järjestelmissä käsiteltävien tietojen yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöisyyttä. Arkkitehtuuri ohjaa käyttämään yleisten standardien mukaisia avoimia rajapintoja mahdollisimman laajasti.


 • Tieto on riippumatonta järjestelmäratkaisusta
  Tietoa voi käyttää useamman järjestelmäratkaisun kanssa. Järjestelmien vaihtaminen ja kehittäminen on mahdollista. Arkkitehtuuri edistää tietojärjestelmien kehittämistä kansallisella ja koulutuksen järjestäjän tasolla sekä tukee koulutuksen järjestäjiä tietojärjestelmien kehittämisen kilpailuttamisessa sekä tarkoituksenmukaisen tietojärjestelmän käyttöönotossa ja tiedon elinkaaren ylläpitämisessä.


Tietojärjestelmäarkkitehtuurin tuotokset JHS 179 viitekehyksessä korostettuna • No labels