Käsikirjasta ei enää luoda pdf-dokumenttia. Käsikirjan sisältö löytyy tältä sivulta. Käsikirjan voi ladata wikisivulta itse pdf-tiedostoksi. Ks. Ohjeet käsikirjan lataamiseen pdf:nä

 

Linkki KOTAan: https://kotaplus.csc.fi

Ohjeet KOTA-latauksiin

OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2024

Tiedonkeruun käsikirja 2024 on luonnos.


SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka korkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön tiedonkeruita varten. Käsikirjassa on lisäksi Tiedot esitetään Vipunen raportointiportaalissa. Niitä käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Vuoden 2017 versiosta lähtien tiedonkeruukäsikirja on ryhmitelty tietojenkeruutavan mukaan. Tiedonkeruukäsikirjassa on omat osiot suoraan Virta-tietovarannoista poimittavilla tiedoille (luku 3) sekä Kota-järjestelmän kautta kerättäville lomaketiedoille (luku 4). Lisäksi tiedonkeruukäsikirjassa on esitelty Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) keräämät opiskelijoiden kansainväliset liikkuvuustiedot (luku 5) sekä CSC:n ylläpitämän Arvo-palvelun kautta toteutettavat opiskelijapalaute-kyselyt (luku 6). Luvussa 2 on esitelty tiedonkeruiden aikatauluja, luvussa 7 on esitelty tiedonkeruissa käytettävät luokitukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on harmonisoitu Tilastokeskuksen kanssa siten, että Tilastokeskus hyödyntää henkilöstötiedonkeruun, julkaisutiedonkeruun, toimipistetiedonkeruun ja taloustiedonkeruun tietoja. Lisäksi Tilastokeskus hyödyntää Virta-opiskelijatietovarantoa omissa opiskelija- ja tutkintotiedonkeruissaan.

Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.


Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2024 kerättäviä tietoja. Keskeisimmät muutokset vuodelta 2022 kerättäviin tietoihin on ilmoitettu kunkin luvun infolaatikossa.

Mikäli tiedonkeruun määritelmiin tulee muutos aikaisempaan tai tiedonkeruuseen uusi muuttuja, sovitaan näistä muutoksista pääsääntöisesti ennen ko. tiedonkeruuvuoden alkamista. Mikäli tiedonkeruun määritelmiä tarkennetaan esimerkiksi korkeakoulujen kysymysten johdosta tai tiedonkeruun asiantuntijaryhmien taholta, korkeakoulun pitää ottaa uudet määritelmät käyttöön viimeistään määritelmän tarkentumista seuraavana tiedonkeruuvuotena mutta tarkentuneita määritelmiä voi noudattaa myös välittömästi. Jos esimerkiksi jotain julkaisutiedonkeruun määritelmää tarkennetaan vuoden 2024 syksyllä julkaistavassa tiedonkeruukäsikirjassa (joka koskee vuoden 2025 keväällä kerättäviä tilastovuoden 2024 tietoja), niin nämä muutokset voi ottaa käyttöön jo vuoden 2024 julkaisuja koskien tai viimeistään vuoden 2025 julkaisuja koskien. 

Muista mahdollisista muutoksista sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.