RepositorioTieteenala

Standardi

Yksittäisen aineiston koko (aineistoja voi julkaista useita)Maksullisuus

Kenellä käyttöoikeus 

Kuka vie aineiston palveluun, miten?

Pysyvät tunnisteetHuomiota
Zenodo

Monitieteinen

DataCite

max 50 GB

maksuton

Avoin kaikille, rekisteröityminen esim. ORCID- tai GitHub-tunnuksin

Yksittäinen käyttäjä, itsepalvelu

Kyllä (DOI)

Ylläpitäjä CERN.

Pakolliset metatietokentät: Publication date, title, authors, description, access right, license

Zenodosta ei ole helppo löytää dataa hakutoiminnolla, myöskään kotiorganisaatio ei voi seurata oman organisaation aineistoja

Figshare

Monitieteinen

DataCite 

max 20 GB

maksuton tutkijoille, organisaatioille laajempi maksullinen versio

Tutkijoille avoin maksuttomasti, organisaatioille ja kustantajille maksullinen versio

Yksittäinen käyttäjä, itsepalvelu

Kyllä (DOI)

Pakolliset metatietokentät: Item title, item type, authors, categories, keywords, description, license

Pääasiassa organisaatioiden kautta saatavissa erillisellä sopimuksella.

Dryad

Monitieteinen

Dublin Core, DataCite, OAI-ORE, RDF DataCube

Yksittäinen tiedosto max 10 GB, aineisto 300 GB

​maksullinen (https://datadryad.org/stash/requirements#cost)

Kirjautuminen palvelun kautta.

Data saatavilla Creative Commons 0 -lisenssillä

Yksittäinen käyttäjä, itsepalvelu

Kyllä (DOI)

Euroopassa "data host" on CERN

Pakolliset metatietokentät: Journal name; Title; Author(s); Abstract; Research domain; Keyword(s)

Fairdata (IDA, Qvain, Etsin)


Monitieteinen

Fairdata Metax tietomalli, perustuu DCAT 3.0. Konvertoituu myös DataCite -formaattiin

Fairdata Metax tietosisältö selkokielellä

max ~ kymmeniä TB

maksuton

Suomalaiset korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset sekä niiden yhteistyökumppanit (myös ulkomaalaiset)

Moni aineisto vapaasti saatavilla

Yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä (voi olla useasta eri organisaatiosta), itsepalvelu

Tulossa: kotiorganisaation pääkäyttäjätunnus tueksi aineistokuvailuun ja datan käytön luvitukseen.

Kyllä (DOI, URN)

Tarjoaa OKM, tuottaa CSC.

Hyödyntävät organisaatiot hallinnoivat oikeutta tallentaa dataa Fairdata IDAan sekä datan elinkaarta. Ei erityisiä henkilötietoryhmiä sisältävälle datalle.

Kuvailu tapahtuu Fairdata Qvaimessa. Qvain on kuvailutyökalu IDAssa säilytettävälle, tai muualla säilytettävälle datalle. Qvaimen pakolliset metatietokentät: Lisenssi, aineiston kuvaus ja otsikko, julkaisupvm, avainsanat, tekijä (henkilö tai organisaatio) ja julkaisija (henkilö tai organisaatio).

Katalogi ja hakupalvelu julkaistuille aineistoille, sekä avatun datan lataus: Fairdata Etsin

Paituli

Paikkatietoaineistot

Kuvailutiedot

 • Otsikko, suomeksi ja englanniksi
 • Lyhyt kuvaus, suomeksi ja englanniksi (ca 5-10 riviä)
 • Pidempi kuvaus voi olla .pdf tiedostona lisäksi. (Ei pakollinen)
 • Aineiston tuottaja
 • Aineiston ajankohta (vuosi)
 • Mittakaava
 • Koordinaattijärjestelmä
 • Lisenssi, esimerkiksi CC-BY-4.0
 • Projekti, jossa aineisto on tuotettu ja sen kotisivu. (Ei pakollinen)
 • DOI, URN tai muu PID, jos aineistolla on jo PID. (Ei pakollinen)

max ~2-3 TB

maksuton

Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitoisten opiskelijat ja henkilökunta voivat jakaa aineistonsa ilmaiseksi Paituli-palvelussa. Aineistolle voi määritellä lisenssin.


Prosessi kuvattu: https://paituli.csc.fi/opendata.html

Kyllä (URN Fairdata Etsimessä)


Kielipankki

Kielitieteet

Metadata: META-SHARE-profiili v3.1 (lähde) Saatavilla via OAI-PMH myös CMDI/OLAC/DublinCore-formaatissa.

Data: Suositetut tiedostoformaatit

max ~250 GB

maksuton

Suomalaiset korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset sekä niiden yhteistyökumppanit (myös ulkomaalaiset)

Moni aineisto/palvelu vapaasti saatavilla

Prosessi kuvattu: https://www.kielipankki.fi/tuki/talletus/ 

Kyllä (URN, Handle)

Ilmoitus kielivarasta - pakolliset kentät: Information provider, email address of information provider, organization, name of the language resource in Finnish and in English, type 

Tietoarkiston Aila

Kaikki, erityisesti yhteiskunta-, humanistiset ja kasvatustieteet

DDI, Data Documentation Initiative

Ei tarkkaa kokorajaa, sovittava Tietoarkiston kanssa​.

maksuton

Yliopistojen ja korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat, ulkomaisten yliopistojen opiskelijat ja tutkijat sekä suomalaisten tutkimusorganisaatioiden jäsenet

Osa aineistoista on vapaasti saatavilla, osa kirjautuneille käyttäjille tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Jotkin aineistot aineiston luovuttajan erillisellä luvalla.

Prosessi kuvattu: https://services.fsd.tuni.fi/help/depositing


Kyllä (URN, tulossa DOI)

Tietoarkiston hakuportaali on AilaAineistoa ehdotetaan Tietoarkistoon, joka tarkistaa sen sopivuuden. Pakolliset kentät ilmoituksessa: Aineiston tekijä tai kerääjän nimi, vastaus tutkittavien informoinnista, aineiston nimi ja lyhyt kuvaus, aineiston koko, ilmoittajan nimi, taustaorganisaatio ja email

Tietoarkisto vastaanottaa sekä kvantitatiivisia eli numeerisia että kvalitatiivisia eli kuvasta tai tekstistä koostuvia sähköisiä tutkimusaineistoja, jotka ovat jatkokäytettävissä. Tyypillisesti Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat havaintomatriisimuotoisia kyselylomakkeisiin perustuvia surveydatoja, haastattelujen, ryhmähaastattelujen ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden litteraatteja tai erilaisia kirjoitusaineistoja. Lisäksi voidaan arkistoida myös tutkimusaineistoksi kerättyjä lehtiaineistoja. Tietoarkisto arkistoi pääosin anonyymejä tutkimusaineistoja muutamin poikkeuksin.

Tietoarkisto ei vastaanota audiovisuaalista aineistoa. Av-aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäytön hallinnointiin on erikoistunut Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kielipankki. Kun suunnittelet av-aineiston keruuta tai harkitset jo olemassa olevan av-aineistosi arkistointia, ota yhteyttä Kielipankkiin, https://www.kielipankki.fi/

EUDAT CDI B2SHARE / EUDAT B2SHARE Premium

Monitieteinen ja/tai yhteisökohtainen

EUDAT Core ja Extended schema (perustuvat DataCite schemaan), sekä yhteisökohtaiset laajennukset.
https://schema.eudat.eu/eudatextended/
https://schema.eudat.eu/communityextensions/ 

CDI B2SHARE: max 20 GiB / aineisto

Premium-palvelut: räätälöitävissä

CDI-palvelut: Maksuttomia

Premium-palvelut: maksullisia (asiakasorganisaatiolle)

CDI-palvelut: avoimia kaikille

Premium-palvelut: räätälöitävissä

CDI B2SHARE: yksittäiset käyttäjät ja tutkimusyhteisöt hallinnollisesti​, itsepalvelu

Premium-palvelut: yksittäiset käyttäjät, yhteisöt/organisaatiot, räätälöitävissä

Kyllä (DOI, Handle)

EUDAT CDI B2SHARE on ilmaispalvelu, jossa kaikille yhteiset käyttöehdot. Yhteisökohtaiset räätälöidyt skeema-laajennukset mahdollisia myös ilmaispalvelussa, esimerkiksi sopivissa yhteishankkeissa.

EUDAT B2SHARE Premium -palvelut ovat organisaatioille maksullisia räätälöityjä palveluita, joissa mm. tallennuskapasiteettia, metatietomallia ja palvelun toiminnallisuuksia voidaan räätälöidä asiakkaan kanssa sovittavalla tavalla.
Pakolliset kentät (Premium-palveluissa räätälöitävissä): https://schema.eudat.eu/eudatextended_metadataelements/


 • No labels