Kun opiskelija kirjautuu HAKA-kirjautumisella Kandipalautteeseen, opiskelijan opinto-oikeutta koskevia tietoja haetaan VIRTA-opintotietovarannosta.

VIRTA-tietojen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset, jotta opiskelija pääsee vastaamaan kyselyyn:

  1. Opiskelijan opiskeluoikeuden organisaatio on sama kuin HAKAn palauttama organisaatiotieto
  2. Yksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:
    1. Opiskelijalla on suoritettu kandidaatintutkinto, joka on suoritettu 1.12.2016 jälkeen
    2. Opiskelijalla on Valvira-merkintä ja opiskelijan opiskeluoikeus on voimassa
    3. Opiskelijalla on 160 op opintoja, joita ei ole kiinnitetty mihinkään suoritettuun tutkintoon. Opiskelijalla on voimassa opinto-oikeus, joka on tyyppiä 2 eli alempi-korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinnon opinto-oikeus).


Lisätietoa

Tilastokeskuksen koulutusluokitus-sivut

Koulutusluokitus saatavana Excel-tiedostona

HAKA ja opiskelijan domain (Kandipalaute ja ammattikorkeakoulujen AVOP-tiedonkeruu)  • No labels